IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / ZVEREJNILI SME POKYNY GO PRE ZŠ A OG

ZVEREJNILI SME POKYNY GO PRE ZŠ A OG

23. 11. 2010

Zverejnili sme kompletnú verziu Pokynov GO pre ZŠ a OG na školský rok 2010/2011. Okrem iného bol v pokynoch aktualizovaný adresár krajských komisií GO pre ZŠ a OG a doplnený kontakt na vedúcu autorského kolektívu.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov