IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Ako ďalej s predmetovými olympiádami?

Ako ďalej s predmetovými olympiádami?

8. 4. 2020

Rozhodnutím MŠVVaŠ SR, ktoré bolo zverejnené na webovej stránke www.ucimenadialku.sk, bola udelená výnimka zo zákazu organizovania predmetových olympiád a postupových súťaží, a to dištančnou formou. Na základe tohto rozhodnutia sa uskutočnili dištančné krajské kolá Geografickej olympiády, kat. A, B, Z a dištančné celoštátne kolo Olympiády v informatike, kat. A, o ktorých sme vás už na www.olympiady.sk informovali.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, v úzkej spolupráci s jednotlivými celoštátnymi odbornými komisiami predmetových olympiád a postupových súťaží, zhodnotila aktuálny stav zrealizovaných kôl súťaží, možnosti realizácie súťažných kôl dištančnou formou alebo v náhradnom termíne po otvorení škôl. Zohľadnené boli aj špecifiká jednotlivých súťaží, ktoré viac či menej umožňujú realizáciu súťaží dištančnou formou, ako aj technické požiadavky na zabezpečenie dištančných kôl.

V prílohe vám prinášame aktuálny prehľad o stave realizácie a prípravy jednotlivých kôl predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2019/2020. Uvedený prehľad budeme priebežne aktualizovať. O pripravovaných kolách súťaží a ich nových termínoch konania vás budeme včas informovať na www.olympiady.sk v časti novinky. Taktiež budú o nich informovaní postupujúci súťažiaci e-mailom.

V prípade otázok kontaktujte e-mailom alebo telefonicky pracovníka Odboru predmetových olympiád a postupových súťaží, zodpovedného za príslušnú súťaž.

Aktuálny prehľad o stave realizácie a prípravy jednotlivých kôl POPS k 8. 4. 2020.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov