IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Bratislavský seminár prilákal nadšencov pre olympiády

BRATISLAVSKÝ SEMINÁR PRILÁKAL NADŠENCOV PRE OLYMPIÁDY

19. 10. 2018

A opäť sú témou „Olympiády“! V stredu, 17. októbra 2018 sa uskutočnil prvý z troch plánovaných seminárov „Ako vychovať úspešného olympionika“. V budove IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže sa stretli učitelia, ktorých spája túžba napredovať v práci so svojimi žiakmi a kvalitne ich pripraviť na olympiády. Vďaka semináru získali potrebné informácie o spôsobe realizácie olympiád, zistili, kto všetko stojí za prípravami jednotlivých kôl, čo všetko k olympiádam potrebujú a kde nájdu nevyhnutné dokumenty a informácie. Úvodný blok s týmito témami sprostredkoval riaditeľ Odboru predmetových olympiád a postupových súťaží, RNDr. Roman Lehotský.

                   dscn3827 

Seminár sa však neniesol iba v duchu teórií. Hneď po úvodnej časti sme dali priestor našim hosťom: Mgr. Monike Rybárovej z Gymnázia Grösslingová v Bratislave (Dejepisná olympiáda), jej žiačkam Barbore Dúbravovej a Zuzane Dankovičovej, ďalej PaedDr. Elene Sýkorovej (Geografická olympiáda), ktorá pôsobila na Gymnáziu v Dubnici nad Váhom a jej bývalému žiakovi Mgr. Michalovi Hladkému. Panie profesorky dlhoročne úspešne pripravujú svojich vybraných zverencov na olympiády, pričom každý rok ich žiaci odchádzajú z celoštátnych kôl so ziskom medailových pozícií. Obe určite majú čo odovzdávať učiteľom túžiacim po „know-how“ a práve preto si ich spolu s ich žiakmi vzala na mušku Barbora Knaperková, ktorá v panelovej diskusii hľadala a objavovala, v čom väzí úspešnosť týchto dvoch výnimočných učiteliek. Prítomní sa tak dozvedeli, ako vyzerá kvalitná príprava počas školského roku, aká je časová náročnosť, spoznali radostné stránky práce s olympionikmi a rovnako strasti, ktoré táto práca prináša.

dscn3846 

Posledná časť seminára dala priestor na vyjadrenie každému. Mgr. Vladimíra Kosorinská v interaktívnej prezentácii umožnila každému z prítomných, aby vyjadril svoje pohľady na talent, nadané deti, aby každý nazrel do svojho vnútra a položil si otázky, ktorým sa možno bežne vyhýbame. Zúčastnení sa naučili spoznať nadané dieťa medzi inými deťmi, zistili, že reakcie na jeho nadanie máme poväčšine nesprávne. Seminár sa skončil zamyslením, že nestačí začať pracovať s nadaným dieťaťom, musíme najskôr začať pracovať sami na sebe.

 dscn3856

Seminár „Ako vychovať úspešného olympionika“ budete mať možnosť absolvovať aj 24. 10. 2018 v Košiciach a 25. 10. 2018 v Banskej Bystrici. Tešíme sa na Vašu účasť!

Autor: Barbora Knaperková
Foto: Alena Pastorková

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov