IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / CELOŠTÁTNE KOLO 20. ROČNÍKA OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV PRINIESLO MNOHO VÝNIMOČNÝCH OKAMIHOV

CELOŠTÁTNE KOLO XX. ROČNÍKA OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV PRINIESLO MNOHO VÝNIMOČNÝCH OKAMIHOV

17. 4. 2018

    Od stredy, 11. apríla až do piatku, 13. apríla 2018, 62 súťažiacich postupujúcich z krajských kôl Olympiády ľudských práv (OĽP), učitelia, porotcovia, organizačný tím a hostia trávili svoj čas na Celoštátnom kole XX. ročníka OĽP. Jubilejný ročník sa konal pod záštitou podpredsedníčky vlády a bývalej ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky a predsedníčky Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, Lucie Žitňanskej a ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Martiny Lubyovej. Za veľkú podporu podujatiu vďačíme pani Lucii Žitňanskej a MS SR, pretože nám umožnili zrealizovať súťaž vo výnimočne príjemnom prostredí Inštitútu vzdelávania MS SR a v budove Družby v Omšení. Rozsiahlosť a bohatosť programu príznačná pre celoštátne kolo OĽP naplno využila možnosti oboch budov a účastníci mali o náplň dňa postarané od začiatku až do konca podujatia.

1_lf6vu6jy8sofnlex-nihdg

 

   Organizačný tím na čele s pani predsedníčkou celoštátnej komisie OĽP, PhDr. Dagmar Hornou, PhD., Mgr. Lukášom Gejdošom a Barborou Knaperkovou (IUVENTA — Slovenský inštitút mládeže) odštartoval prípravy na mieste konania o deň skôr, teda 10. apríla 2018. Miestnosti a chodby sa naplnili tlačivami, informáciami a usmerneniami, ktoré účastníkov sprevádzali počas celého podujatia.

    Celoštátne kolo OĽP otvorila pani predsedníčka Dagmar Horná, ktorá svojím prejavom strhla pozornosť najmä vďaka prekvapeniu v podobe video príhovoru prezidenta SR, pána Andreja Kisku, ďalej vďaka vyzdvihnutiu úspechu súťažiacich zo stredných odborných škôl (dvaja z nich sa prebojovali do finálovej dvanástky), vyzdvihnutiu súťažiacich, ktorí sa CK OĽP zúčastnili už tretíkrát a taktiež predostretím vízie zaujímavých cien pre víťazov. Jej privítanie tradične podporil a podčiarkol pán Martin Nesirky a pani Jana Hőnschová ( Consultant for Slovakia) z UNIS Vienna. Pán Nesirky podotkol, že budúcnosť vidí práve v talentovanej mládeži a vyjadril veľký obdiv a úctu práci učiteľov a celému tímu OĽP. A ako býva zvykom, pani Horná ďalej predstavila postupové poroty, predsedami ktorých boli: prof. PhDr. Ľudmila Malíková, PhD., prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., PhDr. Kálmán Petőcz, PhD. a PhDr. Peter Guráň, PhD. Po slávnostnom otvorení prebehlo elektronické žrebovanie, ktorým sa súťažiaci rozdelili do štyroch postupových porôt v štyroch miestnostiach nazvaných OLYMP, ANTIGONA, AKADÉMIA a ATENA. Príznačné názvy pomáhali návštevníkom ľahšie sa zorientovať a dotvárali celkovú olympijskú atmosféru podujatia.

 

1_bl5oucezzdpjhlvasv0uea


   V prvom kole súťaže si súťažiaci losovali témy, ktoré zároveň určili ich poradie. Každý súťažiaci mal 15 minút na prípravu a 15 minút na svoj prejav k danej téme, ktorý bol obvykle doplnený otázkami zo strany poroty. Druhé kolo sa konalo na druhý deň, 12. apríla a úlohou súťažiacich bolo obhájiť svoje úvahy na vybrané témy. Tohtoročné témy otvorili možnosť zamyslieť sa nad pálčivými témami: 70 years of the Declaration of Human Rights — highs and lows, Extrémizmus, Migrácia — výzva pre Európsku úniu i svet a Sociálne siete — pasca pre slobodu alebo trampolína k väčšej slobode? Po oboch kolách súťaže stáli porotcovia pred najťažším rozhodnutím — vybrať z každej zo štyroch postupových skupín troch najlepších súťažiacich a utvoriť finálovú dvanástku, ktorá sa „pobije“ o medailové pozície. Do finálovej dvanástky postúpili: Branislav Olejár, Tímea Zvoláneková, Michaela Knošková, Michal Sásik, Matúš Mlynár, Alena Večerová, Maximilián Kutliak, Ema Šlesarová, Júlia Dlugošová, Lukáš Sopko Zima, Sára Rihaneová a Tomáš Ťapák.

 

1_f5l10zhjqt6zf1crzblaia 

 

   Avšak aby nik nenadobudol dojem, že podujatie bolo iba v duchu súťaženia, nesmieme zabudnúť ani na významných hostí, ktorí svojimi príspevkami ozvláštnili a obohatili program podujatia. To sa vďaka diskusiám, rozpravám a filmom stalo skôr konferenciou ako súťažou, čo bolo účastníkmi veľmi pozitívne prijaté a ocenené na vysokej úrovni. V stredu, 11. apríla sa prítomným o zaujímavý realistický pohľad na aktuálne problémy postarala spisovateľka Ľuba Lesná. Spolu s ňou reagoval na pálčivé témy a otázky riaditeľ festivalu Pohoda, Michal Kaščák. Moderátorom diskusie bol Kálmán Petőcz, ktorý celé podujatie osviežoval svojím nebývalým zmyslom pre humor. Vo štvrtok, 12. apríla, účastníci zažili prínosnú odbornú prednášku na tému „Ľudské práva“ od profesora Georga Lohmanna. Zaujímavým spestrením bolo, že prof. Lohmann prednášal autenticky v nemeckom jazyku a účastníci prostredníctvom 121 staničiek mohli počúvať živý preklad vďaka pani prekladateľke PhDr. Ingrid Zelenay. Kniha profesora Lohmanna „Ľudské práva“ bola zároveň jednou z cien pre všetkých 12 finalistov. Nesmieme zabudnúť ani na filmový zážitok z dokumentov “Pavel Traubner” z dielne EDAH o. z. a „Kroky na hrane: Pomoc a zradu delí len tenká čiara“, a následnú diskusiu s režisérom Viliamom Bendíkom, Petrom Brestovanským, Martinom Korčokom, Dagmar Mozolovou a Pavlom Traubnerom.

 

1_cgy-uvkchyr6tz4sadwopq 

 

   Po workshopoch a diskusiách sa začal Slávnostný večer, ktorého sa zúčastnili aj doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD. (Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku), Mgr. Dionýz Hochel (Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku), Mgr. Peter Krajňák (MŠVVaŠ SR), Mgr. Róbert Hronský (IUVENTA — Slovenský inštitút mládeže), JUDr. Stanislav Gaňa, PhD. (Kancelária prezidenta SR), JUDr. Michal Davala, Ph.D., LL.M., (OLYMP), zástupcovia denníka PRAVDA, O2 a ďalší. Medzi hostí jednotlivých dní patrili aj prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., JUDr. Zuzana Stavrovská, Mgr. Dionýz Hochel, JUDr. Mgr. Zuzana Štrbíková, PhD., Ing. Viliam Figusch, CSc., doc. Erik Láštic, PhD., víťazka ukrajinskej OĽP Nikoletta Konkus so svojou učiteľkou a ďalší. Slávnostný večer vyvrcholil vyhlásením finálovej dvanástky.

   Doobedie posledného dňa prebiehalo v znamení dojmov, očakávaní a napätia. Finálová dvanástka stála pred ťažkou úlohou, keď každý z dvanástich súťažiacich musel ihneď reagovať na vytiahnutú tému. Finálová porota na čele s PhDr. Petrom Guráňom, PhD. vyobracala súťažiacich zo všetkých strán a súťažiaci, ktorí jednak odpovedali na otázky bez prípravy a zároveň mali za svojimi chrbtami vyše 130 divákov, to skutočne nemali ľahké. Ako to už na súťažiach býva, porota vytvorila rebríček a okolo 12:30 sa všetci prítomní dočkali Slávnostného vyhodnotenia súťaže. 

 

1_vd4xkzdizlfw_j_smu0ykg 

   Vyhodnotenie komentovala pani predsedníčka Dagmar Horná. V prvom kole sa odovzdali ceny za úvahy. Následne boli vyhlásené výsledky finálovej dvanástky od posledného miesta a po chvíli napätia sa mohli tešiť: Lukáš Sopko Zima z Gymnázia-Gimnázia v Kráľovskom Chlmci z tretieho miesta, Sára Rihaneová zo Spojenej školy — Gymnázia M. Galandu v Turčianskych Tepliciach z druhého miesta a Tomáš Ťapák z Gymnázia M. Hattalu v Trstenej z prvého miesta. Víťazov čakajú o.i. zaujímavé pracovné stretnutia s významnými osobnosťami.

   Podujatie bolo symbolicky zakončené piesňou od Nedvědovcov „Na kamení kámen“, v refréne ktorej sa spieva: „Budem o něco se rvát, až tu nezústane stát na kameni kámen.“ S odkazmi od hostí a s dojmami zo záveru, sme všetci odchádzali v presvedčení, že to, o čo sa vždy a za každých okolností oplatí „se rvát“ sú naše ľudské práva, ktoré na tomto podujatí pomohli k vytvoreniu a zoceleniu mnohých priateľstiev, spolupráce a projektov.

1_5_gc9fsfamvhpzuekokkaa 

 

Autor: Barbora Knaperková
Editor: Lukáš Gejdoš
Foto: René Lazový


© 2018späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov