IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / CELOŠTÁTNE KOLO 28. ROČNÍKA OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU ZÍSKALO 8 VÍŤAZOV!

CELOŠTÁTNE KOLO 28. ROČNÍKA OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU ZÍSKALO 8 VÍŤAZOV!

17. 4. 2018

28. ročník Olympiády v anglickom jazyku sa konal v Bratislave v dňoch 26. – 27. marca 2018 pod taktovkou pani predsedníčky PhDr. Jany Bérešovej, Phd. et PhD. Organizáciu si zobrala pod svoje krídla Barbora Knaperková z IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže. Tento ročník nám pomohol ozvláštniť Volkswagen Slovakia, a.s., ktorý otvoril svoje brány účastníkom podujatia a umožnil im prehliadku agregátnej haly s anglicky hovoriacimi sprievodcami. Mladší účastníci absolvovali prehliadku historického centra vláčikom rovnako s anglickým výkladom. Súťažná časť prebehla 27. marca na Štátnej jazykovej škole v centre mesta, za čo obzvlášť ďakujeme pani riaditeľke ŠJŠ Side Horváthovej. Súťaž prebiehala v ôsmich kategóriách po 8 súťažiacich, ktorí merali svoje schopnosti pred trojčlennými porotami. Slávnostné vyhodnotenie sme si mohli užiť v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Víťazmi ôsmich kategórií sa stali: Simona Polakovičová zo Základnej školy Hradná 22 v Nových Zámkoch v kategórii 1A, Tatiana Kolenová zo Základnej školy s materskou školou v Starej Bystrici v kategórii 1B, Gréta Lea Jajcayová zo Spojenej školy Novohradská 3 v Bratislave v kategórii 1C, Katarína Krupková z Gymnázia Kukučínova 1 v Poprade v kategórii 2A, Nikola Mikolášková zo Spojenej školy GCM v Nitre v kategórii 2B, Soňa Haľková zo SSŠ Eoropean English School v Prešove v kategórii 2C1, Emma Kristína Smolníková z Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach v kategórii 2C2 a Jakub Suchár zo SSOŠ 29. augusta 4812 v Poprade v kategórii 2D. K víťazstvu im srdečne blahoželáme a pevne veríme, že svoj talent v budúcnosti využijú na plné obrátky.


Autor: Barbora Knaperková

Foto: Pavol Záremský (zvyšné foto nájdete TU)

 

 _dsc3571

_dsc3653

_dsc3731

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov