IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Celoštátne kolo 56. ročníka Chemickej olympiády pozná svojich víťazov

Celoštátne kolo 56. ročníka Chemickej olympiády pozná svojich víťazov

18. 3. 2020

Celoštátne kolo 56. ročníka Chemickej olympiády sa uskutočnilo v dňoch 4. – 7. 3. 2020 v Košiciach na Fakulte prírodných vied Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. V tamojších špičkových laboratóriách si naši súťažiaci mohli preskúšať svoje praktické schopnosti v analytickej chémii a organickej syntéze. Teoretická časť bola zameraná na úlohy z anorganickej a analytickej chémie, fyzikálnej a organickej chémie a biochémie. Úlohy aj laboratóriá boli veľmi kvalitne prichystané odborným tímom pracovníkov UPJŠ a autorským kolektívom. Záštitu nad celoštátnym kolom Chemickej olympiády prevzali primátor mesta Košice Ing. Jaroslav Polaček a rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

dsc_0257      dsc_0263

dsc_0283      dsc_0297

Po náročných súťažných dopoludniach čakal súťažiacich bohatý sprievodný program, prechádzka po historickom centre Košíc, zábavné aktivity vo vedeckom Steelparku a oddych pri sledovaní nádhernej nočnej oblohy v planetáriu Národného technického múzea.

dsc_0332      dsc_0352

Najočakávanejšou časťou celého podujatia bolo slávnostné vyhlásenie výsledkov. Uskutočnilo sa v krásnej sále Rektorátu UPJŠ a svojou prítomnosťou nás poctili mnohé osobnosti spoločností, ktoré dlhodobo podporujú Chemickú olympiádu. Zároveň nám ho svojím koncertným vystúpením spríjemnili talentovaní interpreti z Konzervatória Timonova 2 v Košiciach. Skladba Rhytm of Happines prednesená na zaujímavý nástroj handpan s nádherným zvukom, pochádzala z vlastnej tvoby interpreta Jakuba Kmeca, ktorý na gitare doprevádzal impozantný hlas speváčky Tatiany Cichej.

dsc_0389      dsc_0397

Kategória A, v ktorej súťažili študenti gymnázií, mala silné zastúpenie. Tretie miesto obsadil Martin Brokeš z Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi, na druhom mieste sa umiestnil Martin Puffler z Katolíckeho gymnázia Š. Moyzesa v Banskej Bystrici a víťazom sa stal Andrej Kovács zo  Spojenej školy, Novohradská 3 v Bratislave.

V silnej konkurencii súťažiacich zo stredných odborných škôl v kategórii EF sa najviac chemických nadšencov a pracantov našlo v Spojenej škole Nováky, ktorej študenti sa umiestnili na prvých troch miestach. Na treťom mieste to bola Nikola Králiková, druhé miesto obsadil Juraj Krajč a víťazkou sa stala Nina Mjartanová. Obrovské uznanie preto patrí aj pani učiteľke Dagmar Štangovej, ktorá ich na súťaž pripravovala s veľkým nasadením.

dsc_0411      dsc_0441

Naše poďakovanie patrí partnerom, ktorí podporili podujatie, menovite Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a špeciálne jej Ústavu chemických vied, mestu Košice, Univerzite Komenského v Bratislave, Slovenskej chemickej spoločnosti, Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu, Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Prievidzskej chemickej spoločnosti, Slovenskému technickému múzeu a časopisu Vesmír.

Naše ocenenie a veľká vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom dopomohli k úspešnej a veľmi kvalitnej realizácii 56. ročníka Chemickej olympiády.

Víťazom ešte raz srdečne gratulujeme a prajeme veľa osobných a odborných úspechov, veľa radosti z objavovania nových chemických zákonitostí a stále nadšenie pre tento vedný odbor.

Autor textu: Katarína Filipová 
Foto: R. Lehotský 

FOTOGALÉRIA - celoštátne kolo Chemickej olympiády 

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov