IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / CELOŠTÁTNE KOLO 67. ROČNÍKA MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY NEFORMÁLNE, PRIATEĽSKY A NA VYSOKEJ ÚROVNI

CELOŠTÁTNE KOLO 67. ROČNÍKA MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY NEFORMÁLNE, PRIATEĽSKY A NA VYSOKEJ ÚROVNI

3. 4. 2018

 Celoštátne kolo 67. ročníka Matematickej olympiády sa v tomto školskom roku konalo 18. – 21. marca 2018 v Trenčianskych Tepliciach. Slovenská komisia Matematickej olympiády na čele s pánom predsedom Petrom Novotným a zástupkyňa IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, Barbora Knaperková, privítali 42 súťažiacich zo všetkých kútov Slovenska. Medzi súťažiacimi sa zišli ostrieľaní skúsení riešitelia ako aj nováčikovia, ktorí si vo voľných chvíľach vymieňali svoje postrehy a skúsenosti z matematických súťaží, korešpondenčných seminárov a spoločenskými hrami vo večerných hodinách utužili „matematický súťažný kolektív“. Štvordňové podujatie začalo nedeľnou registráciou účastníkov, v pondelok a utorok v doobedňajších hodinách súťažiaci merali svoje sily so svojimi súpermi pri riešení neľahkých matematických úloh, v poobedných hodinách sa zúčastnili sprievodného programu a až vyhodnotenie, ktoré prebehlo v stredu doobeda, prinieslo očakávané výsledky a ocenenie víťazov.  

Za zaujímavý sprievodný program ďakujeme pani Havelkovej z Mestského úradu Trenčianske Teplice, ktorá nás sprevádzala a zoznámila s týmto malebným kúpeľným mestom, ďalej profesorom Jozefovi Drgovi a Stanislavovi Šimkovičovi z Astronomickej pozorovateľne prof. Alojza Cvacha v Trenčíne za odborné prednášky o mimozemských civilizáciách a teórii relativity a taktiež vedeniu Interaktívneho leteckého múzea „Hangar X“, ktoré našim súťažiacim umožnilo prehliadku lietadiel, vstup do pilotných kabín a vyskúšanie letového simulátora. Do programu nečakane prispel aj jeden zo súťažiacich, Ákos Záhorský, svojou matematickou prednáškou s hlavnou témou Švrčkov bod. Prednáška bola súťažiacimi i komisiou veľmi pozitívne hodnotená.

Súťažné úlohy boli v počte 6 rozdelené do dvoch dní. V poobedných hodinách opravovatelia prečítali, opravili a obodovali práce súťažiacich daného dňa, v utorok večer všetky práce ešte raz skontrolovali členovia komisie a spoločne skoordinovali hodnotiaci proces. V neskorých nočných hodinách sa počas Zasadnutia komisie utvoril definitívny rebríček.

img-3256 

                                          Víťazi celoštátneho kola 67. ročníka Matematickej olympiády 

                                                 (zľava Martin Melicher, Michal Staník, Tomáš Sásik)

 

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov