IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Celoštátne kolo OŠJ sa uskutoční v náhradnom termíne.

Celoštátne kolo OŠJ sa uskutoční v náhradnom termíne.

9. 3. 2020

V súvislosti s aktuálnou situáciou v šírení koronavírusu COVID-19 bol zrušený pôvodný termín celoštátneho kola Olympiády v španielskom jazyku, ktoré sa malo konať v dňoch 10. – 11. 3. 2020 v Bratislave. Celoštátne kolo sa uskutoční v náhradnom termíne, o ktorom budeme prihlásených súťažiacich včas informovať.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov