IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Ceny putujú k víťazom

Ceny putujú k víťazom

12. 4. 2021

V týchto dňoch IUVENTA pripravuje a distribuuje ceny víťazom prvých online celoštátnych kôl predmetových olympiád a postupových súťaží. Všetkým účastníkom zasiela aj medaily a diplomy s podpisom ministra školstva. Takto to vyzerá pri píprave zásielok:

 01  

 Ceny pre víťazov Olympiád v nemeckom a anglickom jazyku.
Foto: Barbora Knaperková 

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov