IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY

Novinky OLYMPIÁDY


Laureátom Ceny európskeho občana za rok 2020 sa stala Olympiáda ľudských práv

15. 2. 2021

Európsky parlament každoročne udeľuje túto cenu za výnimočné výkony v oblasti podpory vzájomného porozumenia a užšej integrácie medzi občanmi členských štátov, cezhraničnej alebo nadnárodnej spolupráce v rámci EÚ či nadnárodnej kultúrnej spolupráce, ktorá prispieva k posilneniu európskeho ducha.


Nahrávanie zvukových ukážok pre krajské a celoslovenské kolá z olympiády anglického, nemeckého, ruského a španielskeho jazyka

3. 2. 2021

Naši najlepší angličtinári, nemčinári, ruštinári a španielčinári si už onedlho môžu zmerať svoje jazykové schopnosti a to nielen písomne v teste, ale aj ústne prostredníctvom videokonferencie s odbornou porotou. 


Stretnutie k realizácii online olympiád

9. 1. 2021

Uskutočnilo sa stretnutie k realizácii a výstupom online olympiád prostredníctvom platformy EduPage.


V školskom roku 2019/2020 získali naši žiaci na medzinárodných olympiádach 38 medailí

7. 1. 2021

Napriek komplikáciám, ktoré spôsobila pandemická situácia, naši žiaci na medzinárodných predmetových olympiádach a postupových súťažiach uspeli opäť veľmi dobre.


Ministerstvo školstva udelilo ocenenia sv. Gorazda aj za olympiády

31. 12. 2020

Na návrh organizácie IUVENTA ministerstvo školstva udelilo niektorým členom celoštátnych odborných komisií predmetových olympiád a súťažiacim ocenenia sv. Gorazda.


Naši olympionici získali na konci roka ešte ďalšie 3 medaily

23. 12. 2020

V dňoch 7. – 15. 12. 2020 sa uskutočnila dištančná Medzinárodná fyzikálna olympiáda (IPhO). Naši olympionici na nej získali dve strieborné a jednu bronzovú medailu.


Úspešné školské kolo online Pytagoriády

18. 12. 2020

Po online okresných kolách Technickej olympiády a Olympiády v slovenskom jazyku a literatúre sa uskutočnilo úspešne aj online školské kolo Pytagoriády.


Okresné kolo Technickej olympiády sa uskutočnilo online

27. 11. 2020


Dňa 26. 11. 2020 si žiaci základných škôl zmerali svoje sily v Technickej olympiáde. 

Okresné kolo OSJL online

23. 11. 2020

Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C sa uskutoční pilotne formou online testu už 27. 11. 2020.


Olympiády v školskom roku 2020/2021

19. 10. 2020

Zámerom organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a celoštátnych odborných komisií predmetových olympiád a postupových súťaží je v školskom roku 2020/2021 zorganizovať súťaže dištančnou formou. 


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov