IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY

Novinky OLYMPIÁDY


Overovanie účasti žiakov na predmetových olympiádach

20. 5. 2020

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sprístupnil na www.olympiady.sk riaditeľom stredných škôl výsledkové listiny okresných a krajských kôl predmetových olympiád.

Pripomeňme si atmosféru celoštátneho kola 56. ročníka Chemickej olympiády

14. 5. 2020

Pripomeňte si s nami atmosféru udalosti, ktorá sa zapíše do histórie predmetových olympiád a postupových súťaží.


Výsledky celoštátneho kola Geografickej olympiády kat. A, B, Z sú už známe

11. 5. 2020

Na základe hodnotenia písomných prác a súťažných testov Slovenskou komisiou Geografickej olympiády sme zverejnili výsledkové listiny celoštátneho kola Geografickej olympiády, kat. A, B a Z.


Garanti tém pre úvahy XXII. ročníka Olympiády ľudských práv rozhodli!

7. 5. 2020

Olympiáda ľudských práv síce začiatkom apríla z dôvodu šírenia koronavírusu nezažila tradičné celoštátne kolo plánované v Omšení, no postupujúci súťažiaci sa môžu tešiť z cien, ktoré získali najlepšie úvahy na témy vyhlásené garantmi súťaže.


Európska dievčenská matematická olympiáda úspešne za nami!

27. 4. 2020

Už po druhý raz sa Slovenská republika zúčastnila Európskej dievčenskej matematickej olympiády (EGMO). Tento rok bolo organizátorom Holandsko, ktorého zástupcovia úspešne naplánovali a zrealizovali dištančnú formu súťaže v termíne 15. - 21. apríla 2020. 


Projektová časť Biologickej olympiády sa uskutoční dištančne

24. 4. 2020

Projektová časť Biologickej olympiády, kat. A, B a C, konkrétne krajské a celoštátne kolo, sa uskutočnia dištančne.


Chemická olympiáda bude!

23. 4. 2020

Slovenská komisia Chemickej olympiády v spolupráci s organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pripravila dištančné kolá Chemickej olympiády pre kat. B, C a D.


Veľkonočný pozdrav

9. 4. 2020

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov vám prajú zamestnanci Odboru predmetových olympiád a postupových súťaží organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.


Ako ďalej s predmetovými olympiádami?

8. 4. 2020

Prinášame aktuálny prehľad o stave realizácie a prípravy jednotlivých kôl predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2019/2020.


Celoštátne kolo Olympiády v informatike z pohodlia svojich domovov

1. 4. 2020

Celoštátne kolo Olympiády v informatike z pohodlia svojich domovov

 Po prijatí tvrdých opatrení, ktoré vydal Ústredný krízový štáb SR, ostali predmetové olympiády doslova paralyzované. Zákerné ochorenie COVID-19 vyberá svoju daň vo všetkých sférach našej spoločnosti a vzdelávanie nie je výnimkou.


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov