IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY

Novinky OLYMPIÁDY


MINISTER OCENIL NAŠICH OLYMPIONIKOV

21. 11. 2016

 Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan ocenil našich olympionikov Pamätnými listami sv. Gorazda.


NAŠI OLYMPIONICI BOLI OCENENÍ LITERÁRNYM FONDOM

18. 11. 2016

 Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelila finančné ocenenia úspešným súťažiacim z medzinárodných predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2015/2016.


ZMENA TERMÍNU KK MO, KAT. Z9

12. 10. 2016

 Zmenili sme termín krajského kola Matematickej olympiády, kategória Z9.


METODICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY OSJL

5. 10. 2016

Zverejnili sme Metodicko-organizačné pokyny Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry na školský rok 2016/2017.


METODICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY GO PRE KAT. E, F, G

3. 10. 2016

 Zverejnili sme Metodicko-organizačné pokyny Geografickej olympiády pre kategórie E, F a G. 


ÚSPECHY SLOVENSKÝCH ŽIAKOV NA MEDZINÁRODNÝCH OLYMPIÁDACH

3. 10. 2016

 Zverejnili sme úspechy slovenských žiakov na medzinárodných predmetových olympiádach a postupových súťažiach v školskom roku 2015/2016.


METODICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

29. 9. 2016

 Zverejnili sme Metodicko-organizačné pokyny DO pre školský rok 2016/2017.


ZMENA TERMÍNU OK A ŠK OSJL

23. 9. 2016

 Zmenili sme termín okresného a školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, kategória C.


TERMÍNOVNÍK OLYMPIÁD A SÚŤAŽÍ

12. 9. 2016

 Zverejnili sme Termínovník kôl predmetových olympiád a postupových súťaží na školský rok 2016/2017.


NA MEDZINÁRODNEJ BIOLOGICKEJ SÚŤAŽI VO VIETNAME SA PRESADILA ŽIAČKA ZO ŠALE

30. 8. 2016

V dňoch 17. – 24. júla 2016 sa vo vietnamskom Hanoji uskutočnil 27. ročník Medzinárodnej biologickej olympiády (IBO 2016). Súťaže sa zúčastnilo spolu 253 žiakov zo 68 krajín. Zo štyroch slovenských účastníkov dosiahla výrazný úspech Liliana Tušková z Gymnázia J. Fándlyho v Šali ziskom bronzovej medaily. Oliver Pitoňák zo Spojenej školy Dominika Tatarku v Poprade obdržal diplom Certificate of Merit.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov