IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY

Novinky OLYMPIÁDY


PRIHLASOVANIE NA CK OAJ

15. 2. 2017

 Spustili sme prihlasovanie sa na celoštátne kolo Olympiády v anglickom jazyku.


ZMENA TERMÍNU ŠK CHO KAT. C

6. 2. 2017

 Zmenili sme termín školského kola Chemickej olympiády, kategórie C na 28. 4. 2017.


MLADÍ VEDCI PRINIESLI DOMOV TRI BRONZOVÉ MEDAILY ZO SÚŤAŽE IJSO

19. 12. 2016

V dňoch 2. – 11. 12. 2016 sa v Indonézii (Bali) uskutočnil 13. ročník Medzinárodnej olympiády mladých vedcov – IJSO 2016, na ktorej malo aj Slovensko svoje zastúpenie. Našu krajinu reprezentovali traja súťažiaci – Alica Ištoková, Michal Horanský a Štefan Slavkovský. Všetci traja si domov prinášajú bronzové medaily.


ÚČASTNÍCI XIV. MEDZINÁRODNEJ OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU SI MERALI SILY V MOSKVE

16. 12. 2016

V dňoch 20. – 26. novembra 2016 sa v hlavom meste Ruskej federácie v Moskve uskutočnila XIV. Medzinárodná olympiáda v ruskom jazyku, ktorú organizoval Štátny inštitút ruského jazyka Alexandra Sergejeviča Puškina. Zúčastnilo sa jej 158 finalistov z 31 krajín sveta, pričom 5 účastníkov bolo zo Slovenska.


METODICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY OFJ

12. 12. 2016

 Zverejnili sme Metodicko-organizačné pokyny Olympiády vo francúzskom jazyku.


MINISTER OCENIL NAŠICH OLYMPIONIKOV

21. 11. 2016

 Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan ocenil našich olympionikov Pamätnými listami sv. Gorazda.


NAŠI OLYMPIONICI BOLI OCENENÍ LITERÁRNYM FONDOM

18. 11. 2016

 Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelila finančné ocenenia úspešným súťažiacim z medzinárodných predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2015/2016.


ZMENA TERMÍNU KK MO, KAT. Z9

12. 10. 2016

 Zmenili sme termín krajského kola Matematickej olympiády, kategória Z9.


METODICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY OSJL

5. 10. 2016

Zverejnili sme Metodicko-organizačné pokyny Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry na školský rok 2016/2017.


METODICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY GO PRE KAT. E, F, G

3. 10. 2016

 Zverejnili sme Metodicko-organizačné pokyny Geografickej olympiády pre kategórie E, F a G. 


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov