IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY

Novinky OLYMPIÁDY


PRIHLASOVANIE NA CK OSJL

7. 2. 2018

Spustili sme prihlasovanie sa na celoštátne kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.


POZVÁNKA NA PREDNÁŠKU "AKO ZÍSKAŤ ZLATÚ MEDAILU NA MEDZINÁRODNEJ GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDE? "

1. 2. 2018

Pozývame Vás na prednášku so zlatými medailistami z Medzinárodnej geografickej olympiády (IGEO), ktorí Vám prezradia, ako uspieť na medzinárodnom kole Geografickej olympiády.


ZO SÚŤAŽE IJSO SME SI PRINIESLI ŠESŤ BRONZOVÝCH MEDAILÍ

21. 12. 2017

V dňoch 3. – 12. 12. 2017 sa v Holandsku uskutočnil 14. ročník Medzinárodnej olympiády mladých vedcov – IJSO 2017, na ktorej malo aj Slovensko svoje zastúpenie. Našu krajinu reprezentovali šiesti súťažiaci – Alex Blandón, Hugo Bartha, Lukáš Gáborik, Zuzana Lukáčová, Michaela Rusnáková a Marek Zumrik. Všetci šiesti naši súťažiaci si domov priniesli bronzové medaily.


DOMÁCE KOLÁ PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD A ICH DÔLEŽITOSŤ

16. 12. 2017

DOMÁCE KOLÁ PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD A ICH DÔLEŽITOSŤ

Predmetové olympiády a postupové súťaže sú síce už v plnom prúde, avšak žiaci a študenti základných a stredných škôl majú stále šancu prihlásiť sa do domácich kôl Fyzikálnej olympiády a Chemickej olympiády. V čom spočíva význam domácich kôl?MARTIN GAŽO: „UMIESTNENIE JE LEN ČÍSLO NA PAPIERI. DÔLEŽITÁ JE VÔĽA ROBIŤ NIEČO NAD RÁMEC ŠKOLY.”

6. 12. 2017

MARTIN GAŽO: „UMIESTNENIE JE LEN ČÍSLO NA PAPIERI. DÔLEŽITÁ JE VÔĽA ROBIŤ NIEČO NAD RÁMEC ŠKOLY.”

Martin Gažo, absolvent bratislavského gymnázia, momentálne študuje na prestížnej univerzite Cambridge, kde študuje fyziku. Počas štúdia na strednej škole sa pravidelne zúčastňoval Fyzikálnej olympiády, v ktorej dosiahol skvelé medzinárodné umiestnenia. Svojej prvej olympiády sa zúčastnil už na 1. stupni základnej školy, no nebola to fyzika. Tá ho však fascinovala už odmalička a predmetové olympiády tento záujem ešte viac prehĺbili.


ŠTÁTNA TAJOMNÍČKA OĽGA NACHTMANNOVÁ OCENILA ÚSPEŠNÝCH ŽIAKOV A ŠTUDENTOV PAMÄTNÝM LISTOM sv. GORAZDA

27. 11. 2017

Na návrh organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže dnes štátna tajomníčka rezortu školstva Oľga Nachtmannová slávnostne ocenila Pamätným listom sv. Gorazda 32 súťažiacich, ktorí získali medailové umiestnenia na medzinárodných predmetových olympiádach a postupových súťažiach v školskom roku 2016/2017. Podujatie sa uskutočnilo v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave pri príležitosti Dňa študentov.


NOVÉ ORGANIZAČNÉ PORIADKY

21. 11. 2017

 Od 1. 1. 2018 budú platiť nové organizačné poriadky predmetových olympiád a postupových súťaží.


PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY: JE ICH NÁROČNOSŤ OPODSTATNENÁ?

20. 11. 2017

PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY: JE ICH NÁROČNOSŤ OPODSTATNENÁ?

Mnohí pedagógovia, rodičia i žiaci sa často pozastavujú nad náročnosťou úloh nižších kôl predmetových olympiád a postupových súťaží. Zodpovedajú školským osnovám? Nie sú pre žiakov príliš náročné? Veríme, že odpovede na tieto otázky nájdete aj v článku, ktorý sme pre vás pripravili.


PROJEKT "EURÓPA V ŠKOLE" CEZ E-TWINNING

8. 11. 2017

 Projekt „Európa v škole“ prechádza od tohto školského roku len na medzinárodnú úroveň cez eTwinning.


MOTIVUJTE SVOJICH ŽIAKOV K ÚČASTI NA PREDMETOVÝCH OLYMPIÁDACH. ODVĎAČIA SA VÁM ZA TO.

5. 11. 2017

MOTIVUJTE SVOJICH ŽIAKOV K ÚČASTI NA PREDMETOVÝCH OLYMPIÁDACH. ODVĎAČIA SA VÁM ZA TO.

Predmetové olympiády sú skvelým prostriedkom na vzbudenie aktívneho záujmu detí a mládeže o niektorý zo školských predmetov. Práve úspechy a motivácia k úspechu na olympiáde sú spúšťačom hlbšieho záujmu o danú oblasť vzdelávania, čo často vedie k štúdiu na prestížnych školách a úspešnej kariére absolventov našich škôl.


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov