IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY

Novinky OLYMPIÁDY


Európska fyzikálna olympiáda, 4. ročník

6. 8. 2020

Súťažiacich na Európskej fyzikálnej olympiáde (EuPhO) mali v tomto roku privítať brány Fakulty fyziky Bukurešťskej Univerzity v meste Satu Mare v Rumunsku. Nestalo sa tak. Napriek tomu opatrenia proti šíreniu koronavírusu organizátorov súťaže neodradili. Naopak, zrodila sa myšlienka dať priestor talentovaným študentom prostredníctvom súťaže organizovanej dištančnou formou.


Slovensko úspešné aj na dištančnej 52. Medzinárodnej chemickej olympiáde

3. 8. 2020

Pre pandémiu koronavírusu sa 52. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády (IChO) konal v dištančnom režime.


Úspech slovenskej delegácie na 54. ročníku Medzinárodnej Mendelejovskej chemickej olympiády

24. 7. 2020

Koronakríza poznačila aj dianie 54. ročníka Medzinárodnej Mendelejovskej chemickej olympiády, ktorá sa mala pôvodne konať v Maďarsku, v Budapešti. 


Celoštátne kolo Matematickej olympiády úspešne za nami!

21. 7. 2020

Jarné mesiace tohto roku predmetovým olympiádam nepriali. Koronavírus paralyzoval život našej spoločnosti po mnohých stránkach vrátane školstva. 


Mladí fyzici si zmerali svoje sily na celoštátnom kole

23. 6. 2020

Vedeli ste, že ceruzkou nakreslená čiara na papieri môže byť elektricky vodivá? Takouto, ale i rôznymi inými fyzikálnymi úlohami sa zaoberali študenti počas vedeckej diskusie na celoštátnom kole.


Zverejnili sme výsledky geografickej súťaže GQIQ

12. 6. 2020

Dištančného celoštátneho kola súťaže GQIQ pre kategórie E a F Geografickej olympiády sa zúčastnilo až 332 žiakov zo základných škôl a osemročných gymnázií z celého Slovenska. 


Poznáme víťazov celoštátneho kola Biologickej olympiády

10. 6. 2020

Konferenčným online slávnostným vyhodnotením vyvrcholilo dňa 9. 6. 2020 celoštátne kolo projektovej časti 54. ročníka Biologickej olympiády, kategórií A, B a C, ktorého sa zúčastnilo 42 žiakov základných a stredných škôl z celého Slovenska. 


Overovanie účasti žiakov na predmetových olympiádach

20. 5. 2020

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sprístupnil na www.olympiady.sk riaditeľom stredných škôl výsledkové listiny okresných a krajských kôl predmetových olympiád.

Pripomeňme si atmosféru celoštátneho kola 56. ročníka Chemickej olympiády

14. 5. 2020

Pripomeňte si s nami atmosféru udalosti, ktorá sa zapíše do histórie predmetových olympiád a postupových súťaží.


Výsledky celoštátneho kola Geografickej olympiády kat. A, B, Z sú už známe

11. 5. 2020

Na základe hodnotenia písomných prác a súťažných testov Slovenskou komisiou Geografickej olympiády sme zverejnili výsledkové listiny celoštátneho kola Geografickej olympiády, kat. A, B a Z.


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov