IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY

Novinky OLYMPIÁDY


Celoštátne kolo Matematickej olympiády úspešne za nami!

21. 7. 2020

Jarné mesiace tohto roku predmetovým olympiádam nepriali. Koronavírus paralyzoval život našej spoločnosti po mnohých stránkach vrátane školstva. 


Mladí fyzici si zmerali svoje sily na celoštátnom kole

23. 6. 2020

Vedeli ste, že ceruzkou nakreslená čiara na papieri môže byť elektricky vodivá? Takouto, ale i rôznymi inými fyzikálnymi úlohami sa zaoberali študenti počas vedeckej diskusie na celoštátnom kole.


Zverejnili sme výsledky geografickej súťaže GQIQ

12. 6. 2020

Dištančného celoštátneho kola súťaže GQIQ pre kategórie E a F Geografickej olympiády sa zúčastnilo až 332 žiakov zo základných škôl a osemročných gymnázií z celého Slovenska. 


Poznáme víťazov celoštátneho kola Biologickej olympiády

10. 6. 2020

Konferenčným online slávnostným vyhodnotením vyvrcholilo dňa 9. 6. 2020 celoštátne kolo projektovej časti 54. ročníka Biologickej olympiády, kategórií A, B a C, ktorého sa zúčastnilo 42 žiakov základných a stredných škôl z celého Slovenska. 


Overovanie účasti žiakov na predmetových olympiádach

20. 5. 2020

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sprístupnil na www.olympiady.sk riaditeľom stredných škôl výsledkové listiny okresných a krajských kôl predmetových olympiád.

Pripomeňme si atmosféru celoštátneho kola 56. ročníka Chemickej olympiády

14. 5. 2020

Pripomeňte si s nami atmosféru udalosti, ktorá sa zapíše do histórie predmetových olympiád a postupových súťaží.


Výsledky celoštátneho kola Geografickej olympiády kat. A, B, Z sú už známe

11. 5. 2020

Na základe hodnotenia písomných prác a súťažných testov Slovenskou komisiou Geografickej olympiády sme zverejnili výsledkové listiny celoštátneho kola Geografickej olympiády, kat. A, B a Z.


Garanti tém pre úvahy XXII. ročníka Olympiády ľudských práv rozhodli!

7. 5. 2020

Olympiáda ľudských práv síce začiatkom apríla z dôvodu šírenia koronavírusu nezažila tradičné celoštátne kolo plánované v Omšení, no postupujúci súťažiaci sa môžu tešiť z cien, ktoré získali najlepšie úvahy na témy vyhlásené garantmi súťaže.


Európska dievčenská matematická olympiáda úspešne za nami!

27. 4. 2020

Už po druhý raz sa Slovenská republika zúčastnila Európskej dievčenskej matematickej olympiády (EGMO). Tento rok bolo organizátorom Holandsko, ktorého zástupcovia úspešne naplánovali a zrealizovali dištančnú formu súťaže v termíne 15. - 21. apríla 2020. 


Projektová časť Biologickej olympiády sa uskutoční dištančne

24. 4. 2020

Projektová časť Biologickej olympiády, kat. A, B a C, konkrétne krajské a celoštátne kolo, sa uskutočnia dištančne.


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov