IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY

Novinky OLYMPIÁDY


Chemická olympiáda bude!

23. 4. 2020

Slovenská komisia Chemickej olympiády v spolupráci s organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pripravila dištančné kolá Chemickej olympiády pre kat. B, C a D.


Veľkonočný pozdrav

9. 4. 2020

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov vám prajú zamestnanci Odboru predmetových olympiád a postupových súťaží organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.


Ako ďalej s predmetovými olympiádami?

8. 4. 2020

Prinášame aktuálny prehľad o stave realizácie a prípravy jednotlivých kôl predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2019/2020.


Celoštátne kolo Olympiády v informatike z pohodlia svojich domovov

1. 4. 2020

Celoštátne kolo Olympiády v informatike z pohodlia svojich domovov

 Po prijatí tvrdých opatrení, ktoré vydal Ústredný krízový štáb SR, ostali predmetové olympiády doslova paralyzované. Zákerné ochorenie COVID-19 vyberá svoju daň vo všetkých sférach našej spoločnosti a vzdelávanie nie je výnimkou.


Krajské kolo Geografickej olympiády sa uskutočnilo dištančnou formou

30. 3. 2020

Slovenská komisia Geografickej olympiády zareagovala na súčasnú situáciu, ktorá v čase uzatvorených škôl neumožňuje realizáciu klasických súťažných kôl a pre žiakov zorganizovala dištančné krajské kolo Geografickej olympiády.


Deň učiteľov

28. 3. 2020

Pri príležitosti Dňa učiteľov treba poďakovať všetkým učiteľom, ktorí sa aktívne zapájajú alebo podieľajú na predmetových olympiádach a postupových súťažiach.


Ministerstvo povolilo dištančnú formu predmetových olympiád

26. 3. 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR povolilo dištančnú formu realizácie predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2019/2020.


Celoštátne kolo 56. ročníka Chemickej olympiády pozná svojich víťazov

18. 3. 2020

 Celoštátne kolo 56. ročníka Chemickej olympiády sa uskutočnilo v dňoch 4. – 7. 3. 2020 v Košiciach na Fakulte prírodných vied Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. 


V pôvodných termínoch sa neuskutočnia ďalšie predmetové olympiády

14. 3. 2020

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR o predĺžení termínu zákazu organizovania predmetových olympiád a súťaží až do 27. 3. 2020 sa neuskutočnia ďalšie predmetové olympiády.


V najbližších dvoch týždňoch sa rušia okresné, krajské a celoštátne kolá olympiád

9. 3. 2020

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR sa v najbližších dvoch týždňoch rušia okresné, krajské a celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží.


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov