IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY

Novinky OLYMPIÁDY


Celoštátne kolo OŠJ sa uskutoční v náhradnom termíne.

9. 3. 2020

 V súvislosti s aktuálnou situáciou v šírení koronavírusu COVID – 19 bol zrušený pôvodný termín konania celoštátneho kola Olympiády v španielskom jazyku.


Celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží štartujú už budúci týždeň

28. 2. 2020

Celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží štartujú už budúci týždeň

 Od marca až do polovice júna 2020 organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 20 celoštátnych kôl 17-tich predmetových olympiád a postupových súťaží (POPS), v ktorých si zmerajú sily najtalentovanejší žiaci z celého Slovenska.


Stretnutie s predsedami COK POPS

26. 2. 2020

 Dňa 25. 2. 2020 zorganizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže stretnutie s predsedami celoštátnych odborných komisií predmetových olympiád a postupových súťaží.


Prihlasovanie na celoštátne kolá MO, OAJ, OŠJ, OSJL spustené

26. 2. 2020

 Spustili sme prihlasovanie na Celoštátne kolo Matematickej olympiády, Celoštátne kolo Olympiády v anglickom jazyku, Celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku a Celoštátne kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.


Zmena termínu celoštátneho kola OĽP

22. 1. 2020

 Z technických príčin došlo k zmene termínu celoštátneho kola Olympiády ľudských práv.


Školám boli pridelené finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov

14. 1. 2020

 MŠVVaŠ SR pridelilo školám finančné prostriedky aj za úspešnú účasť žiakov na celoštátnych a medzinárodných kolách predmetových olympiád a postupových súťaží.


PF 2020

20. 12. 2019

 Veselé Vianoce a úspešný nový rok Vám prajú zamestnanci OPOPS.


Mladí vedci priniesli na Slovensko 6 medailí

19. 12. 2019

 V Dohe sa uskutočnil 16. ročník Medzinárodnej olympiády mladých vedcov. Slovenská delegácia získala 2 strieborné a 4 bronzové medaily.


Ministerka školstva ocenila aj najúspešnejších olympionikov

26. 11. 2019

 Ministerka školstva Martina Lubyová ocenila Pamätnými listami sv. Gorazda aj najúspešnejších olympionikov.


SLOVNAFT odovzdal ceny úspešným účastníkom Medzinárodnej chemickej olympiády

13. 11. 2019

 SLOVNAFT ocenil účastníkov 51. ročníka Medzinárodnej chemickej olympiády, ktorí získali v Paríži dve zlaté a dve strieborné medaile.  


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov