IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY

Novinky OLYMPIÁDY


PF 2019

21. 12. 2018

 Príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový rok 2019 návštevníkom www.olympiady.sk.


METODICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY BiO

19. 12. 2018

 Zverejnili sme aktualizované verzie Metodicko-organizačných pokynov Biologickej olympiády pre kat. A a B a kat. C a D.


MLADÍ SLOVENSKÍ VEDCI NA MEDZINÁRODNEJ OLYMPIÁDE V BOTSWANE

17. 12. 2018

Sobotu 1. decembra 2018 si budú členovia slovenskej delegácie mladých vedcov pamätať ako deň, kedy sa začala ich cesta do ďalekej Botswany, kde s veľkým nasadením reprezentovali nielen seba, ale i svoju domovinu. Vrátili sa nielen s novými zážitkami, ale aj s medailami.


NAŠI OLYMPIONICI SA VRÁTILI Z MEDZINÁRODNEJ OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU

17. 12. 2018

V nedeľu 2. decembra 2018 vycestovala do Moskvy delegácia šiestich šikovných stredoškolákov, aby si na XVI. ročníku Medzinárodnej olympiády v ruskom jazyku zmerali sily s účastníkmi z ďalších krajín. Prinášame vám informácie o skvelých výsledkoch našich olympionikov.


METODICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY GO

23. 11. 2018

 Zverejnili sme Metodicko-organizačné pokyny Geografickej olympiády pre kat. A, B a Z.


MEDAILOVÝCH OLYMPIONIKOV OCENILO MINISTERSTVO AJ LITERÁRNY FOND

19. 11. 2018

 Medailoví olympionici dostali z rúk štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR Petra Krajňáka Pamätné listy sv. Gorazda. Krátko predtým ich ocenil aj Literárny fond.


MOTIVOVALI SME UČITEĽOV V KOŠICIACH I BANSKEJ BYSTRICI

29. 10. 2018

V dňoch 24. 10. 2018 a 25. 10. 2018 tím Odboru predmetových olympiád a postupových súťaží vycestoval za učiteľmi do Košíc aj Banskej Bystrice, aby prostredníctvom seminára "Ako vychovať úspešného olympionika" zvýšil ich nadšenie pre olympiády a vďaka pozvaným hosťom im sprostredkoval živé výpovede úspešných olympionikov.

METODICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY GO PRE KAT. E, F, G

26. 10. 2018

 Zverejnili sme Metodicko-organizačné pokyny Geografickej olympiády pre kat. E, F a G.


BRATISLAVSKÝ SEMINÁR PRILÁKAL NADŠENCOV PRE OLYMPIÁDY

19. 10. 2018

Dňa 17. októbra 2018 sa v Bratislave konal seminár "Ako vychovať úspešného olympionika". Prítomným ponúkol množstvo informácií z prvej ruky a stretnutie so zaujímavými hosťami.             


SEMINÁRE "AKO VYCHOVAŤ ÚSPEŠNÉHO OLYMPIONIKA"

10. 10. 2018

 IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v októbri pripravil pre učiteľov ZŠ a SŠ semináre na tému  „Ako vychovať úspešného olympionika“. Jednotlivé semináre sa uskutočnia v mestách Bratislava, Košice a Banská Bystrica.


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov