IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY

Novinky OLYMPIÁDY


NAJLEPŠIE UMIESTNENIE NA SÚŤAŽI ETEC ZA POSLEDNÉ ROKY

25. 9. 2017

Na Európskej dopravno – výchovnej súťaži FIA 2017 (European Traffic Education Contest 2017), ktorá sa konala v Albánsku od 14. – 17. 9. 2017, si slovenská reprezentácia vybojovala krásne 9. miesto.


TERMÍNOVNÍK POPS 2017/2018

19. 9. 2017

 Zverejnili sme Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2017/2018.


ZLATÁ MEDAILA Z MEDZINÁRODNEJ GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

7. 9. 2017

 Z Medzinárodnej geografickej olympiády doniesli súťažiaci zlatú medailu.


INFORMATICI SI PRINIESLI Z MEDZINÁRODNEJ INFORMATICKEJ OLYMPIÁDY 2 BRONZOVÉ MEDAILY

9. 8. 2017

Z Medzinárodnej informatickej olympiády, ktorá sa uskutočnila v termíne 28. 7. – 4. 8. 2017 v Iráne, si naša delegácia priniesla dve bronzové medaily.


NA MEDZINÁRODNOM TURNAJI MLADÝCH FYZIKOV SME SI VYBOJOVALI BRONZOVÉ MEDAILY

9. 8. 2017

 V dňoch 5. – 12. 7. 2017 sa v Singapure uskutočnil jubilejný 30. ročník Medzinárodného Turnaja mladých fyzikov, z ktorého si slovenská delegácia priniesla bronzové medaily!


MEDAILOVÉ ŤAŽENIE SLOVENSKÝCH ŽIAKOV NA STREDOEURÓPSKEJ INFORMATICKEJ OLYMPIÁDY

28. 7. 2017

 Zo Stredoeurópskej informatickej olympiády CEOI, ktorá sa konala v termíne 10. – 15.7. 2017 v Ľubľane (Slovinsko), sme si doniesli jednu striebornú a tri bronzové medialy.


NOVÁ SMERNICA O SÚŤAŽIACH

26. 6. 2017

MŠVVaŠ SR vydalo novú smernicu o súťažiach. 


ZO SÚŤAŽE EUSO SME SI PRINIESLI STRIEBORNÉ MEDAILY

23. 5. 2017

 V dňoch 7. 5. – 14. 5. 2017 sa v Kodani, Dánsko uskutočnil 15. ročník Olympiády Európskej únie v prírodných vedách (EUSO). Obe naše družstvá sa tešia zo zisku striebornej medialy. 


PRIHLASOVANIE NA CK PYTAGORIÁDY

22. 5. 2017

  Spustili sme prihlasovanie sa na celoštátne kolo Pytagoriády.     


PRIHLASOVANIE NA CK BIO, KAT. E

12. 5. 2017

 Spustili sme prihlasovanie sa na celoštátne kolo Biologickej olympiády, kat. E.


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov