IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY

Novinky OLYMPIÁDY


PRIHLASOVANIE NA CK OĽP

7. 3. 2017

 Spustili sme prihlasovanie sa na celoštátne kolo Olympiády ľudských práv.


PRIHLASOVANIE NA CK OŠJ

27. 2. 2017

 Spustili sme prihlasovanie sa na celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku.


PRIHLASOVANIE NA CK OSJL

27. 2. 2017

 Spustili sme prihlasovanie sa na celoštátne kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.


PRIHLASOVANIE NA CK ONJ

27. 2. 2017

 Spustili sme prihlasovanie sa na celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku.


PRIHLASOVANIE NA CK CHO

16. 2. 2017

 Spustili sme prihlasovanie sa na celoštátne kolo Chemickej olympiády.


PRIHLASOVANIE NA CK OAJ

15. 2. 2017

 Spustili sme prihlasovanie sa na celoštátne kolo Olympiády v anglickom jazyku.


ZMENA TERMÍNU ŠK CHO KAT. C

6. 2. 2017

 Zmenili sme termín školského kola Chemickej olympiády, kategórie C na 28. 4. 2017.


MLADÍ VEDCI PRINIESLI DOMOV TRI BRONZOVÉ MEDAILY ZO SÚŤAŽE IJSO

19. 12. 2016

V dňoch 2. – 11. 12. 2016 sa v Indonézii (Bali) uskutočnil 13. ročník Medzinárodnej olympiády mladých vedcov – IJSO 2016, na ktorej malo aj Slovensko svoje zastúpenie. Našu krajinu reprezentovali traja súťažiaci – Alica Ištoková, Michal Horanský a Štefan Slavkovský. Všetci traja si domov prinášajú bronzové medaily.


ÚČASTNÍCI XIV. MEDZINÁRODNEJ OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU SI MERALI SILY V MOSKVE

16. 12. 2016

V dňoch 20. – 26. novembra 2016 sa v hlavom meste Ruskej federácie v Moskve uskutočnila XIV. Medzinárodná olympiáda v ruskom jazyku, ktorú organizoval Štátny inštitút ruského jazyka Alexandra Sergejeviča Puškina. Zúčastnilo sa jej 158 finalistov z 31 krajín sveta, pričom 5 účastníkov bolo zo Slovenska.


METODICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY OFJ

12. 12. 2016

 Zverejnili sme Metodicko-organizačné pokyny Olympiády vo francúzskom jazyku.


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov