IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Dejepisné talenty objavené napriek nepriaznivej situácii

Dejepisné talenty objavené napriek nepriaznivej situácii

13. 10. 2020

Dejepisné talenty objavené napriek nepriaznivej situácii

Kým mnohí ľudia dúfajú, že táto pandémia, ktorú práve prežívame, raz upadne do zabudnutia, naši historici sa na udalosti pozerajú trochu inak. Všetko to, čo ľudstvo prežíva, či v minulosti prežilo, si chcú uchovať v pamäti a skúmať, aby sa nasledujúce generácie mohli poučiť, zužitkovať všetky dobré skúsenosti a vyvarovať sa zlým, neopakovať rovnaké chyby. Preto je história nesmierne dôležitá a rovnako dôležité je viesť k láske k histórii mladú generáciu. Sme veľmi radi, že sa napriek nepriaznivej situácii podarilo ukončiť 12. ročník Dejepisnej olympiády celoštátnym kolom. S ohľadom na dané okolnosti prebehla jej projektová časť dištančným spôsobom.

Celoštátne kolo Dejepisnej olympiády sa uskutočnilo dňa 6. 10. 2020. Porota zo Slovenskej komisie Dejepisnej olympiády sa stretla v priestoroch organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v Bratislave, ktorá celé podujatie organizačne zastrešila. Súťažiaci absolvovali záverečnú časť obhajoby svojich prác zo svojich domovov z celého Slovenska – z Košíc, Bardejova, Popradu, Liptovského Mikuláša, Žiliny, Prievidze, Banskej Bystrice, Nitry a Bratislavy.

V poobedných hodinách prebehli obhajoby v dvoch kategóriách. Porota kat. A v zložení: PhDr. Ľubica Kázmerová, Mgr. Branislav Bányi, CSc.a Mgr. Štefan Podolinský posudzovala práce na ľubovoľnú tému z histórie regiónov Slovenska.

 

 dej1

dej2 

 

Porota kat. B v zložení: PhDr. Anna Bocková, PhD., Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD., PhDr. Daniela Kodajová, PhD posudzovala práce na zadanú tému Odkaz Milana Rastislava Štefánika.

 

 dej4

dej5 

dej6 

 

Každý súťažiaci zodpovedal otázky, ktoré mu kládol oponent v posudku a ďalšie otázky, ktoré položili ostatní členovia komisie. Poroty oboch kategórií boli veľmi potešené vysokou úrovňou komunikácie, argumentácie a preukázaných vedomostí a schopností všetkých zúčastnených súťažiacich a mali naozaj veľmi ťažkú úlohu priradiť body a určiť poradie. 

Slávnostné vyhodnotenie celej súťaže sa uskutočnilo v ten istý deň v podvečerných hodinách. Výsledky vyhlásila pani predsedníčka Ľubica Kázmerová a súťažiacim sa prihovoril aj generálny riaditeľ IUVENTY – Slovenského inštitútu mladých, pán Peter Lenčo. Ocenil ich záujem o históriu, ktorú vníma u mladých ľudí ako nie trendy tému,  poďakoval za účasť a flexibilitu zúčastniť sa súťaže v zmenených podmienkach a všetkým zagratuloval k úspešnému zvládnutiu náročných podmienok súťaže.

 

dej7-1 

dej8-1 

 

V kategórii A získal 1. miesto Samuel Sebastián Očkaík z Gymnázia sv. T. Akvinského v Košiciach, 2. miesto Petra Golecová z Gymnázia L. Stöckela v Bardejove a na 3. mieste sa umiestnil Michal Líška z Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi.

V kategórii B sa na 1. mieste umiestnil David Mikula z Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici, 2. miesto získal  Andrej Lendóci z Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline a 3. miesto obsadil Matej Majka z Gymnázia, Párovská 1 v Nitre.

 

 dej10

 

Radi by sme poďakovali aj sponzorom za hodnotné ceny, ktoré do súťaže venovali. V prvom rade Historickému ústavu SAV – dlhoročnému garantovi súťaže a vydavateľstvám Tatran a Ikar.

Tohtoročné celoštátne kolo Dejepisnej olympiády bolo veľmi špecifické. Všetci, ktorí stojíme za súťažou z odbornej či organizačnej stránky, sa veľmi tešíme, že sa nám ho podarilo uskutočniť. Nájsť spôsob a vhodný formát súťaže nebolo vôbec ľahké. O to viac si vážime, že v radoch mladých nadšencov histórie sa našlo dosť tých, ktorí mali odvahu ísť aj do ťažších a neodskúšaných podmienok.  S radosťou môžeme konštatovať, že to všetci zvládli, keďže každý sa stal úspešným riešiteľom. Konečným víťazom zo srdca gratulujeme a všetkým ostatným želáme radosť z úspechov a z objavovania nových, resp. starých skutočností, ktoré história ukrýva.


Autor: Katarína Filipová
Foto: Katarína Filipová, Vladimíra Kosorinská

 

 

 

 

 

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov