IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Deň učiteľov

Deň učiteľov

28. 3. 2020

Pri príležitosti Dňa učiteľov treba poďakovať všetkým učiteľom, ktorí sa aktívne zapájajú alebo podieľajú na predmetových olympiádach a postupových súťažiach.

Predovšetkým učiteľom základných a stredných škôl, ktorí zapájajú a pripravujú žiakov na jednotlivé súťažné kolá, ale aj riaditeľom škôl, ktorí na to žiakom a učiteľom vytvárajú vhodné podmienky a vedia prácu týchto učiteľov oceniť. 

Poďakovať treba aj učiteľom základných, stredných a vysokých škôl, ktorí vytvárajú súťažné úlohy, recenzujú ich, prekladajú, zostavujú testy, ako členovia porôt ich vyhodnocujú, vyhodnocujú praktické a ústne časti súťaží a zostavujú výsledkové listiny.

Poďakovanie patrí aj tým prevažne vysokoškolským učiteľom, ktorí ako lektori pripravujú súťažiacich na výberových a prípravných sústredeniach a potom ich sprevádzajú na medzinárodných súťažiach.

Nemôžeme zabudnúť ani na tých učiteľov, ktorí zabezpečujú súťažiacim na celoštátnych kolách oficiálny dozor.

To všetko pre nás robia učitelia.

Veľmi si to vážime a ďakujeme.

Pracovníci Odboru predmetových olympiád a postupových súťaží, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov