IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Informatika hýbe dnešným svetom a na Slovensku má úspešných olympionikov!

Informatika hýbe dnešným svetom a na Slovensku má úspešných olympionikov!

29. 9. 2020

Medzinárodná olympiáda v informatike (IOI) nebola uplynulý školský rok výnimkou a 32. ročník súťaže sa konal podobne ako iné medzinárodné súťaže, dištančne. Slovenskí reprezentanti tak prišli o možnosť vidieť Singapur, ktorý bol pôvodným, veľmi atraktívnym miestom konania. Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie vo svete bolo však rozhodnutie organizátorov nekompromisné a každý zúčastnený štát vytvoril pre svojich súťažiacich podmienky na dištančnú formu súťaže podľa dohodnutých regulí. Singapur ostane miestom organizácie IOI aj pre nasledujúci, 33. ročník súťaže.

Štvorčlenná slovenská reprezentácia sa IOI 2020 zúčastnila v dňoch 13. – 19. septembra 2020 v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (FMFI UK) pod dohľadom dvoch koordinátorov. Zaujímavosťou je, že jeden z koordinátorov bol minuloročný súťažiaci na IOI a aktuálny študent Masarykovej univerzity v Brne, Michal Staník. Druhým koordinátorom bol Bc. Jakub Šimo, ktorý pôsobí na FMFI UK. Oboch na pozície koordinátorov IOI 2020 obsadil predseda Olympiády v informatike RNDr. Michal Forišek, PhD. Obaja zodpovedali za prípravu miestností, fair-play súťaže a spolu s IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže, ktorá sa postarala o ubytovanie mimobratislavských účastníkov a stravu pre celý tím, vytvorili predpoklady, aby významná medzinárodná vedecká súťaž prebehla úspešne. 

M. Staník, J. Šimo: „Pred súťažou bolo potrebné zabezpečiť miestnosť, v ktorej sa súťaž odohrávala. Potom sme museli v súťažnej miestnosti nachystať počítače pre súťažiacich, nainštalovať potrebné programy a súťažné prostredie poskytnuté singapurskými organizátormi. Ešte pred prvým súťažným dňom sa konalo skúšobné kolo, kde si mohli súťažiaci vyskúšať súťažné prostredie a nahlásiť prípadné problémy. Počas celej súťaže sme boli v miestnosti so súťažiacimi a sledovali ich, či nerobia nič zakázané. Prostredie na počítačoch bolo nastavené tak, aby súťažiaci nemohli tak ľahko podvádzať, napríklad prístup na internet mimo odovzdávania úloh bol zablokovaný. Okrem toho si singapurskí organizátori po skončení súťaže sťahovali z počítačov záznamy činnosti, aby ich mohli skontrolovať.“

Koordinátori sa svorne zhodli, že prezenčnú formu súťaže by preferovali viac. Možnosť vidieť ďaleký Singapur, zažiť počas súťaže zaujímavé exkurzie po neznámych miestach v krajine - to všetko sú zážitky, ktoré sa iba tak ľahko nezopakujú. Napriek tomu sa singapurskí organizátori vynasnažili o čo najväčšiu kompenzáciu. Partneri podujatia, firma Tezos a QuantCo navrhli zaujímavé online aktivity. Vďaka nim účastníci mohli získať nové vedomosti, ktoré ďalej účinne uplatnili vo zverejnených výzvach firiem a navyše mali možnosť získať hodnotné ceny vrátane možnosti stáže alebo plného úväzku v týchto firmách. Okrem toho sa vytvorila aj IOI komunita prostredníctvom sociálnych sietí.

M. Staník, J. Šimo: „Organizácia dištančnej IOI je omnoho náročnejšia aj preto, lebo vyžaduje mnoho úsilia jednak od lokálnych organizátorov po celom svete, jednak od hlavných organizátorov v Singapure. Zabezpečiť 350 počítačov na jednom mieste je jednoduchšie ako keď sú všetky zariadenia v rôznych kútoch sveta.“

M. Staník aj J. Šimo sú s výkonom našej reprezentácie veľmi spokojní. Napriek tomu, že súťažiaci zažili neštandardný školský rok 2019/2020 a zúčastnili sa iba jedného sústredenia pred IOI, Slovensko sa môže tešiť z dvoch strieborných medailí. Súťaže sa zúčastnilo 87 krajín s takmer 350 súťažiacimi. Celkové poradie IOI 2020 nájdete TU.

SLOVENSKÁ REPREZENTÁCIA:

Matej Urban - Gymnázium Grӧsslingová 18, Bratislava – strieborná medaila

Jozef Fϋlӧp - Gymnázium Grӧsslingová 18, Bratislava – strieborná medaila

Lucia Krajčoviechová - Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava

Matej Hanus - Gymnázium, Poštová 9, Košice

Súťažiacim blahoželáme k dosiahnutým výkonom!

 

foto reprezentácia_ioi 2020 

Slovenská reprezentácia IOI 2020 

 

Autorka článku: Barbora Knaperková, Odbor predmetových olympiád a postupových súťaží, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Foto: Jakub Šimo 

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov