IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Keď súťaž „príde“ za vami domov

Keď súťaž „príde“ za vami domov

21. 8. 2020

Nemecký národ je povestný svojou cieľavedomosťou, precíznosťou, zmyslom pre poriadok, ale aj družnosťou. Tieto vlastnosti sa naplno prejavili pri príprave a realizácii Medzinárodnej olympiády v nemeckom jazyku (Internationale Deutcholympiade – IDO) dištančnou formou, čím rozhodne potešili žiakov, pedagógov a rodičov. Hoci si účastníci neužili atmosféru súťaže naživo, organizátori, Goethe Institut v Drážďanoch a Medzinárodná asociácia učiteľov nemeckého jazyka, sa rozhodli priblížiť ju usporiadaním inovatívnej digitálnej formy súťaže v termíne 3. – 7. 8. 2020. Študenti súťažili z pohodlia domova po splnení požiadaviek na technické vybavenie zabezpečujúce čo najvyššiu objektivitu súťaže.

Účasť na jedenástom ročníku IDO sa stala splneným snom pre 131 študentov zo 67 krajín naprieč všetkými kontinentmi. S heslom „Zostaňte doma, IDO príde k vám“ odštartovala súťaž v pondelok 3. augusta 2020 živým vysielaním dostupným pre širokú verejnosť. Živé vysielania prebiehali celosvetovo v určenom čase rešpektujúcom časové pásma, a to každý deň počas trvania súťaže. Vzniklo tak 30 videí, ktoré si môžu záujemcovia kedykoľvek pozrieť. Organizátori sa skutočne snažili byť v úzkom kontakte so súťažiacimi a denne prinášali pestrý program: vstupy o starobylom meste Drážďany, o inšpiratívnych ľuďoch či o nemeckej kultúre, workshopy, koncerty, skupinové aktivity. Nebolo to teda iba „obyčajné“ súťaženie, IDO sa stalo zaujímavou vzdelávacou, kultúrnou a spoločenskou udalosťou. 

Slovensko reprezentovali dve nadané študentky gymnázií, ktoré sa pravidelne zúčastňujú Olympiády v nemeckom jazyku na národnej úrovni a dosahujú vynikajúce výsledky: Beáta Kovarčíková (Gymnázium H. Selyeho, Komárno) a Hannah Gilan (Gymnázium, Golianova 68, Nitra). Súťažilo sa v troch kategóriách (A2, B1, B2), obe naše dievčatá súťažili v kategórii B2. Hannah sa podarilo vybojovať bronzovú medailu, čím si zabezpečila zisk hlavnej ceny – jazykový pobyt v Drážďanoch v roku 2021. Patrí tak k deviatim medailistom, ktorí majú šancu stretnúť sa v krajine, ktorej jazyk a kultúru tak milujú.

O zákulisné informácie týkajúce sa prípravy na súťaž, jej samotného vzniku a ďalších súvislostí sa s nami ochotne podelila dlhoročná predsedníčka Celoštátnej odbornej komisie Olympiády v nemeckom jazyku (COK ONJ) PhDr. Helena Hanuljaková (Jazyková škola, Palisády 34, Bratislava), ktorá intenzívne pripravovala žiakov na súťaž počas online sústredenia a ako vedúca našej reprezentácie sa po celý čas neúnavne starala o odborné a technické zabezpečenie súťaže a komunikáciu s organizátormi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meno PhDr. Heleny Hanuljakovej je nielen v Olympiáde v nemeckom jazyku (ONJ) pojmom. Táto mimoriadne ľudská a žičlivá dáma so zmyslom pre humor má takpovediac „nemecké“ cnosti v prístupe k práci i k životu. Vyhľadávanie talentov a vytváranie príležitostí na ich ďalší rast je len jedna z množstva jej veľkých zásluh. Ako dlhoročná prezidentka Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska a prezidentka Svetovej asociácie učiteľov nemeckého jazyka prevzala v roku 2004 významné ocenenie nemeckého prezidenta – Kríž za zásluhy v oblasti nemeckého jazyka a kultúry. Niekdajší minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan odovzdal H. Hanuljakovej na návrh organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže dňa 31. 3. 2017 Veľkú medailu sv. Gorazda za dlhoročnú prácu v Celoštátnej odbornej komisii Olympiády v nemeckom jazyku a mimoriadne výsledky v oblasti práce s talentovanou mládežou v cudzích jazykoch. H. Hanuljaková je aktuálne riaditeľkou Jazykovej školy so sídlom na Palisádach 38 a Vazovovej 14 v Bratislave.

IUVENTA: „Tento rok nebolo možné z dôvodu opatrení proti pandémii uskutočniť celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku (CK ONJ) prezenčne v riadnom termíne. Organizátori IDO sa však rozhodli zrealizovať súťaž v online formáte, preto bolo potrebné vybrať žiakov na reprezentáciu SR. Aký kľúč ste zvolili?“ 

H. Hanuljaková: „Bolo to pre nás dosť veľké prekvapenie, že sa hlavní organizátori – Medzinárodný zväz učiteľov nemeckého jazyka a Goethe Institut v Drážďanoch rozhodli pre Medzinárodnú olympiádu v nemeckom jazyku online. Tak ako v každom ročníku IDO sme chceli byť pri tom aj napriek tomu, že sme výber na základe výsledkov CK ONJ, ktoré v plánovanom termíne v marci nebolo, uskutočniť nemohli. Ako predsedníčka som navrhla nominovať kandidátov – výhercov vlaňajšieho CK ONJ a hlavne tých, ktorí sa dlhoročne celoštátnych kôl zúčastňujú, zúčastnili sa štipendijného pobytu v Nemecku a majú aj technické skúsenosti v online prezentácii. Samozrejme museli sme splniť aj podmienky účasti organizátora – vek, jazykovú úroveň. Návrh výberu sme postúpili na Goetheho inštitút v Bratislave, ktorý zástupcov Slovenska na súťaž prihlásil. Potom už len  prebiehala komunikácia medzi vybranými kandidátkami a organizátormi IDO.“

IUVENTA: „Viaceré medzinárodné súťaže boli zrušené a presunuté na budúci školský rok. Ako hodnotíte snahu organizátora zrealizovať IDO dištančne a vtiahnutie verejnosti do deja prostredníctvom live streamov, teda živých vysielaní?“ 

H. Hanuljaková: „Je to nová skúsenosť, no nahradiť prezenčnú formu olympiády to nemôže. IDO je totiž nielen súťažou, ale hlavne stretnutím mladých ľudí z celého sveta, ktorí sa učia nemčinu. Navštíviť krajinu cieľového jazyka a rozprávať sa so svojimi rovesníkmi v nemčine je snom každého mladého človeka. Hlavne je tu silná motivácia navštíviť Nemecko, pre mnohých hlavne z iných kontinentov je to jedinečná šanca. Túto šancu teraz nemali, dostanú ju len 9 zo všetkých účastníkov, ktorí sa online IDO zúčastnili a vyhrali.

Na jednej strane je dobre, že takýmto spôsobom ostalo IDO v povedomí mladých ľudí a verejnosti, na druhej strane, tí, ktorí sa tejto súťaže takouto formou zúčastnili, nebudú mať možnosť zúčastniť sa prezenčne. Uvidíme, aký postup a podmienky zvolia organizátori pre ďalší ročník IDO.

IUVENTA: „V čom spočívala príprava našich žiakov a ako prebiehala?“ 

H. Hanuljaková: „Dôležitý bol výber, ktorý sme museli uskutočniť za pomerne krátky čas. Nebol priestor na intenzívnu prípravu viacerých možných kandidátov a na definitívny výber najlepších tak, ako to bolo v minulosti. Príprava spočívala v usmerňovaní, v komunikácii s jednotlivými kandidátmi, riešila sa teda skôr elektronicky.“

IUVENTA: „Stáli ste pri zrode IDO. Ako sa tento nápad "rodil" až sa napokon stal úspešným celosvetovým projektom?“

H. Hanuljaková: Ako generálna tajomníčka IDV (Internationaler Deutschlehrerverband – Medzinárodný zväz učiteľov nemeckého jazyka – pozn. autora) som presadzovala túto súťaž vo forme olympiády, ktorá mala u nás a v iných susedných krajinách dlhú tradíciu. Spočiatku sa olympiády zúčastňovali hlavne kandidáti krajín, ktoré mali s tým skúsenosti a tieto krajiny boli dokonca aj organizátormi IDO. Prvá medzinárodná olympiáda sa uskutočnila v Maďarsku v Budapešti, potom to boli krajiny ako Rumunsko, Chorvátsko a Poľsko. Do organizácie prvých ročníkov olympiády sa zapojil Goethe Institut (GI) hlavne finančne.

Na medzinárodnej olympiáde v Poľsku vyjadrili mladí nadšenci z USA a Afriky túžbu navštíviť krajinu cieľového jazyka, čiže Nemecko. Vo funkcii prezidentky IDV sa mi podarilo presvedčiť kolegov vo výbore vtiahnuť do prípravy IDO hlavného sponzora GI.  Nebolo to ľahké, pretože GI pomáhal medzinárodnej asociácii pri iných dôležitých projektoch. Ale podarilo sa a dodnes je GI hlavným organizátorom IDO. Drážďany boli prvým miestom konania IDO na pôde Nemecka. Tam sme dokonca získali aj zlato.

Tento rok sa IDO uskutočnilo znova v Drážďanoch. Program musel byť časovo prispôsobený 18 časovým zónam sveta, aby sa podarilo zachovať interaktívny formát súťaže.“

IUVENTA: „S akými typmi úloh sa žiaci na Medzinárodnej olympiáde v nemeckom jazyku stretávajú?“

H. Hanuljaková: „IDO nie je len súťaž, je to stretnutie mladých ľudí z celého sveta, počty účastníkov a tým aj náklady sa zvyšujú, ale je to veľmi dôležitý motivačný faktor. Úlohy súťažnej časti jednotlivcov sú rovnaké ako úlohy našej „domácej“ olympiády. Tímová práca, ktorá nie je súčasťou olympiády na národnej úrovni, je na IDO v každom ročníku iná. Reaguje na rôzne spoločenské udalosti, testuje mladých ľudí v schopnosti spolupracovať v tíme a vytvárať kreatívne riešenia.

IUVENTA:Realizácia predmetových olympiád z pohľadu možného opakovaného scenára pandémie nás stavia pred nové výzvy. Ako riaditeľka jazykovej školy s tým máte bohaté skúsenosti...“ 

H. Hanuljaková: „Olympiády v cudzom jazyku sa môžu vzhľadom na situáciu realizovať aj dištančne či virtuálne, avšak nedokážu nahradiť osobné stretnutie. Aj niektoré úlohy ako je počúvanie alebo čítanie musia byť technicky a organizačne dobre zvládnuté. Rovnako tak priamy ústny prejav je z hľadiska fonologického dôveryhodnejší a objektívnejší.“

IUVENTA: „Aký je Váš odkaz nielen mladým ľuďom o dôležitosti a podstate učenia sa cudzieho jazyka?

H. Hanuljaková: „Cudzí jazyk sa zíde každému. Je však potrebné učiť sa ho podľa možností čím skôr, najmä deti musia vidieť zmysel jeho učenia. Môžu sledovať televíziu či videá v danom jazyku, čítať časopisy, knihy. Najlepšie je, ak majú korešpondenčných alebo skutočných kamarátov, s ktorými v cudzom jazyku komunikujú. Deti musia mať šancu to, čo sa naučia, aj niekde použiť. V školských laviciach sa žiak jazyk celkom nenaučí, tam dostane len dobré základy. K zdokonaleniu sa v cudzom jazyku potrebuje najmä možnosť komunikovať. Naučiť sa jazyk v mladosti je najväčší kapitál, ktorý často oceníme až po rokoch práce na sebe. Nemenej dôležitou motiváciou je získať certifikáty domácich a zahraničných jazykových inštitúcií, ktoré dávajú záruku lepšieho uplatnenia v zamestnaní.“

 foto_helena hanuljakova

 Obr. 1   PhDr. Helena Hanuljaková

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIEVČENSKÉ  DUO V AKCII

Beáta a Hannah vyskúšali na vlastnej koži strasti i slasti súťažného zápolenia. Vďaka ich ochote nechať sa, obrazne povedané, vyspovedať sme mali možnosť pootvoriť dvierka do sveta súťažiacich. Obe dievčatá sa zhodli na tom, že účasť v reprezentácii je veľkou výzvou.

IUVENTA: „Keď ste boli oslovené v súvislosti s reprezentáciou na IDO, váhali ste, či skúsiť šťastie, alebo ste sa ihneď chopili príležitosti?“

Beáta: „Zo začiatku som váhala, ale to ma potom rýchlo prešlo.“ 

Hannah:  „Skutočnosť, že som trikrát za sebou vyhrala celoslovenské kolo ONJ (v troch rôznych kategóriách), posilnila moju sebadôveru a pomohla mi čeliť tejto výzve.“

IUVENTA: „V čase zatvorených škôl mali niektorí žiaci online vyučovanie. Bol to aj váš prípad? Ak áno, pomohli vám skúsenosti s touto formou komunikácie aj počas súťaže?“

Beáta: „Mne online vyučovanie asi ani nepomohlo, avšak obavy som nemala, lebo som tie nástroje už používala, len nie pri online vyučovaní. Organizátori nám na začiatku IDO dali aj krátky kurz ako používať platformy, na ktorých sa celé podujatie odohrávalo, keby niekto s nimi ešte nemal skúsenosti.“

Hannah: „Ako väčšina žiakov na Slovensku, aj ja som si vyskúšala online vyučovanie. Táto skúsenosť ma naučila zaobchádzať s programami, ktoré sme používali na IDO.“

IUVENTA: „Samotná účasť na súťaži je veľkým úspechom a vynikajúcim výsledkom vášho talentu a práce na sebe. Sadli vám úlohy? Naplnili ste si vlastné očakávania?“ 

Beáta: „Mne prvá úloha veľmi nesedela, lebo tam bola požadovaná aspoň nejaká kreativita a tá moja nie je práve najpestrejšia, ale druhá úloha, v ktorej sme boli v tímoch, sa mi páčila.“

Hannah: „Úlohy boli veľmi zaujímavé. Obsahovo sa pohybovali okolo témy umenie a kultúra. Aj keď mne osobne úlohy veľmi sadli, pretože sa sama o túto tému zaujímam, riešenie úloh určite nebolo jednoduché. Aj keď som perfekcionistka, so svojou prácou som spokojná.“

IUVENTA: Úlohy teda boli individuálneho i tímového charakteru. Aký typ úloh ste riešili v tíme a s kým ste ho tvorili?“

Beáta: „Ukázali nám tri scény, z ktorých sme si museli vybrať jednu, a na základe tej sme si mali vymyslieť jeden príbeh. Ja som bola v tíme s dievčatami z Maďarska.“

Hannah: „Tímová úloha bola o tvorení vlastného príbehu. Ja som tento príbeh tvorila s Dianou z Holandska a s Fationou z Čiernej Hory. Ukázali nám tri pantomimické scény, z ktorých sme si mali vybrať jednu, tú analyzovať a vymyslieť pokračovanie príbehu, ktoré sme mali buď zahrať ako divadelné predstavenie, alebo prečítať ako súvislý text. S dievčatami sme si vynikajúco rozumeli a pri riešení sme sa dobre pobavili.“

IUVENTA: „IDO nie je len súťaž, je to aj zaujímavá udalosť s dôrazom na kulturológiu, tvorbu sociálnych vzťahov a kreativitu pri riešení úloh. Myslíte si, že sa organizátorom podarilo naplniť tento rozmer, resp. toto poslanie olympiády?“

Beáta: „Určite sa im to podarilo, ja som bola osobne prekvapená, že im organizácia tak dobre vyšla.“

Hannah: „Pred začiatkom IDO som sa trochu obávala organizácie, ale tieto moje starosti boli naozaj zbytočné. Tím, ktorý sa o nás staral, bol naozaj vynikajúci. Všetko bolo zrozumiteľné a ak nastal nejaký problém, ihneď sa vyriešil. Klobúk dole.“

IUVENTA: „Vďaka účasti na IDO ste získali ďalšie cenné skúsenosti či kontakty. V čom je IDO „nezabudnuteľné“ konkrétne pre Vás?“

Beáta:  „IDO je pre mňa nezabudnuteľné už len kvôli samotnej účasti, ale hlavne kvôli pestrému programu, novým kontaktom a kope nových skúseností.“

Hannah: „Môžem povedať, že najcennejšie, čo som si z IDO zobrala, sú moji noví kamaráti. Ešte pred začiatkom sme z vlastnej iniciatívy začali spolu komunikovať a pevne verím, že naše priateľstvá nám vydržia do ďalekej budúcnosti.“

IUVENTA: „Čo by ste odkázali žiakom, ktorí váhajú, či sa zapojiť do ONJ?“ 

Beáta: „Nech neváhajú sa zapojiť, však nemajú čo stratiť, a budú mať šancu získať nové skúsenosti.“ 

Hannah: „Netreba sa naozaj ničoho báť. Keby som sa nebola zapojila do ONJ, určite by som nemala možnosť stráviť prvý polrok budúceho školského roka v Nemecku, nebola by som vyhrala tretie miesto na IDO a s tým aj jazykový pobyt v Drážďanoch a hlavne by som nenašla desiatky nových kamarátov z celého sveta. Nemáte čo stratiť, môžete len získať.“

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dievčatám srdečne gratulujeme a všetkým ďakujeme za rozhovory, ktorými sme v čitateľoch možno prebudili  záujem o učenie sa práve nemeckého jazyka, ktorý je druhým najrozšírenejším jazykom Európskej únie, úradným jazykom šiestich európskych krajín a regionálnym alebo miestnym úradným jazykom v štyroch štátoch EÚ. Smelo do toho! Nun aber los!

Viac informácií o IDO 2020 nájdete TU.


foto_hannah gilan 

Obr. 2    Hannah Gilan, kategória B2, bronzová medaila

 

foto_beata kovarcikova 

Obr. 3    Beáta Kovarčíková, kategória B2


Autorka článku: Mgr. Vladimíra Kosorinská, Odbor predmetových olympiád a postupových súťaží, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Foto: archív účastníkov rozhovoru

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov