IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Krajské kolo Geografickej olympiády sa uskutočnilo dištančnou formou

Krajské kolo Geografickej olympiády sa uskutočnilo dištančnou formou

30. 3. 2020

Slovenská komisia Geografickej olympiády zareagovala na súčasnú situáciu, ktorá v čase uzatvorených škôl neumožňuje realizáciu klasických súťažných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží a pre žiakov stredných škôl zorganizovala v piatok dňa 27. 3. 2020 dištančné krajské kolo Geografickej olympiády pre kat. A, B a Z.

Na príprave a realizácii sa podieľala aj Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny Univerzity Komenského v Bratislave a technické zázemie poskytlo a zabezpečilo Vydavateľstvo MAPA Slovakia, ktoré dlhodobo podporuje Geografickú olympiádu na Slovensku.

Dištančného krajského kola Geografickej olympiády sa zúčastnilo až 645 stredoškolákov. Všetci súťažiaci riešili online test. Najlepšie ho zvládli Tomáš Chovančák, Gymnázium, Poštová 9, Košice, Lucia Kajanová a Jakub Mazák, obaja Gymnázium J. Jesenského, Bánovce nad Bebravou. V kat. A a B samostatné písomné práce, ktoré museli súťažiaci zaslať vopred, vyhodnotili členovia jednotlivých krajských komisií Geografickej olympiády.

Oficiálne výsledkové listiny dištančného krajského kola Geografickej olympiády budú zverejnené v priebehu tohto týždňa. Najlepší súťažiaci sa už teraz môžu tešiť na dištančné celoštátne kolo Geografickej olympiády.

 

test kk go 

 Ukážka z testu dištančného krajského kola Geografickej olympiády pre kat. A, B a Z
s farebným vyznačením správnych odpovedí.  

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov