IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Laureátom Ceny európskeho občana za rok 2020 sa stala Olympiáda ľudských práv

Laureátom Ceny európskeho občana za rok 2020 sa stala Olympiáda ľudských práv

15. 2. 2021

O víťazovi rozhodla porota súťaže zložená z poslancov Európskeho parlamentu, zástupcu národnej občianskej spoločnosti a zástupcu národnej mládežníckej organizácie. Cieľom OĽP je prispieť k ľudskoprávnemu vzdelávaniu, vzdelávaniu k demokratickému občianstvu, celkovej kultivácii poznatkov a postojov študujúcej mládeže a tým k posilňovaniu základných pilierov demokracie. Krajské kolá OĽP budú prebiehať aj v týchto dňoch, aj v spolupráci s Európskym parlamentom – Kanceláriou na Slovensku.

“Olympiáda ľudských práv je nesmierne poctená udelením Ceny Európskeho občana. Pre organizátorov, celoštátnu komisiu, krajské komisie, o. z. OLYMP, stovky učiteľských a tisícky žiackych účastníčok a účastníkov, stredné školy, alumni OĽP ale aj všetkých partnerov je to úžasná vzpruha v 25. roku intenzívnej práce v prospech európskeho demokratického občianstva a ľudských práv,“ povedala Dagmar Horná, predsedníčka celoštátnej komisie OĽP.

Čo je Cena európskeho občana?

Európsky parlament každoročne udeľuje túto cenu za výnimočné výkony v oblasti podpory vzájomného porozumenia a užšej integrácie medzi občanmi členských štátov, cezhraničnej alebo nadnárodnej spolupráce v rámci EÚ či nadnárodnej kultúrnej spolupráce, ktorá prispieva k posilneniu európskeho ducha.

Laureát si cenu prevezme na online ceremónii, ktorú zorganizuje Európsky parlament – Kancelária na Slovensku.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže ako zastrešujúca inštitúcia Oboru predmetových olympiád a postupových súťaží považuje toto ocenenie nielen za úžasnú správu, ale aj motiváciu a výsledok niekoľkoročného úsilia a intenzívnej práce. 


späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov