IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / LINGVAFEST 2018

LINGVAFEST 2018

18. 9. 2018

Bratislava ožije jazykmi vďaka medzinárodnému jazykovému festivalu LingvaFEST´, ktorý sa bude konať v dňoch 28. – 29. 9. 2018 v  čase od 9:00 do 18:00 h v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je partnerom podujatia a jazykové olympiády predstaví ako nástroj na podporu mladých talentov prostredníctvom zaujímavej prednášky a informačného stánku, O svoje skúsenosti a poznatky z oblasti cudzích jazykov sa s vami podelí PhDr. Helena Hanuljaková - predsedníčka Celoštátnej odbornej komisie Olympiády v nemeckom jazyku a Mgr. Vladimíra Kosorinská - tajomníčka štyroch celoštátnych odborných komisií jazykových olympiád (konkrétne vo francúzskom, nemeckom, ruskom a španielskom jazyku), ktoré organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

V prvej časti prednášky uvedie V. Kosorinská návštevníkov festivalu do problematiky predmetových olympiád a postupových súťaží, ktorých organizátorom je IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Bližšie informácie poskytne najmä o jazykových olympiádach, ktoré na Slovensku fungujú takmer 50 rokov, o možnostiach zapojenia sa do týchto súťaží a predstaví tiež webovú stránku olympiád.

V druhej časti prednášky sa H. Hanuljaková bude venovať trom významným oblastiam, a to motivačným aspektom pri učení sa cudzích jazykov, aktivitám v oblasti cudzích jazykov pre základné aj stredné školy a štipendijným pobytom pre žiakov a študentov.

Navštívte náš stánok na LingvaFESTE2018 a zažite oslavu jazykov, ako ju ešte nepoznáte!

Viac informácií nájdete na stránke podujatia www.lingvafest.sk.späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov