IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Medailové umiestnenia sme získali aj na Medzinárodnej Mendelejevskej chemickej olympiáde

Medailové umiestnenia sme získali aj na Medzinárodnej Mendelejevskej chemickej olympiáde

3. 5. 2021

V dňoch 22. – 26. 4. 2021 sa uskutočnil online 55. ročník Medzinárodnej Mendelejevskej chemickej olympiády. V dvoch kolách súťaže súťažilo 145 študentov z 28 krajín. Slovensko obhájilo svoj minuloročný výsledok, dve bronzové medaily. Získali ich Matúš Tomčo (Gymnázium sv. Moniky, Prešov) a Martin Puffler (Katolícke gymnázium Š. Moysesa, Banská Bystrica). Cenné skúsenosti do ďalšieho súťaženia získavali aj Samuel Kolesár (Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné) a Katarína Vosovičová (Gymnázium, Kukučínova 1, Poprad). Záznam zo záverečného vyhlásenia výsledkov si môžete pozrieť TU. Účasť na tejto súťaži zabezpečovali doc. RNDr. Martin Putala, PhD. (predseda SK ChO) a Jela Nociarová (členka SK ChO). Gratulujeme!

 55imcho svk

Text: Martin Putala, Roman Lehotský
Foto: SK ChO 

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov