IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / MEDAILOVÉ ÚSPECHY SLOVENSKÝCH ŽIAKOV

MEDAILOVÉ ÚSPECHY SLOVENSKÝCH ŽIAKOV

10. 10. 2018

Zverejnili sme úspechy slovenských žiakov na medzinárodných predmetových olympiádach a postupových súťažiach v školskom rolku 2017/2018. Celkovo naši žiaci získali z medzinárodných predmetových olympiád a ďalších súťaží určených pre jednotlivcov a družstvá v školskom roku 2017/2018 2 zlaté medaily (obe za družstvá), 11 strieborných medailí (z toho jedna za družstvo), 25 bronzových medailí (z toho tri za družstvo) a 4 čestné uznania. Nájdete ich v časti Dokumenty/Úspechy na medzinárodných súťažiach. Oproti školskému roku 2016/2017 získali žiaci o 10 medailí viac. Najúspešnejším žiakom bol Ronald Doboš (Gymnázium, Poštová 9, Košice), ktorý získal 2 zlaté a jednu striebornú medailu. Najúspešnejšou školu bolo Gymnázium, Poštová 9, Košice, ktorého žiaci získali spolu 13 medailí.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov