IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / METODICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY BiO

METODICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY BiO

19. 12. 2018

Zverejnili sme aktualizované verzie Metodicko-organizačných pokynov Biologickej olympiády pre kat. A a B a kat. C a D. Doplnené alebo aktualizované boli informácie o súťažných kategóriách, hranici úspešnosti, riešení rovnosti bodov, abstraktoch a ďalšie. Metodicko-organizačné pokyny BiO nájdete pod Biologickou olympiádou v časti Organizačný poriadok a pokyny.  

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov