IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Ministerstvo školstva udelilo ocenenia sv. Gorazda aj za olympiády

Ministerstvo školstva udelilo ocenenia sv. Gorazda aj za olympiády

31. 12. 2020

Na návrh organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a po výbere a schválení Komisiou pre morálne oceňovanie v rezorte školstva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR udelilo medaily, ďakovné listy a pamätné listy sv. Gorazda. Vzhľadom na protipandemické opatrenia boli ceny doručené oceneným až koncom tohto roku.

Pri príležitosti Dňa učiteľov boli ocenení členovia celoštátnych odborných komisií za dlhoročnú aktívnu činnosť, prínos v oblasti práce s talentovanou mládežou a pri príležitosti jubilejných ročníkov predmetových olympiád a postupových súťaží. Veľkú medailu sv. Gorazda získala predsedníčka Slovenskej komisie Olympiády v anglickom jazyku doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD. a bývalá predsedníčka Celoštátnej odbornej komisie Olympiády v španielskom jazyku Mgr. Katarína Žabková. Malú medailu sv. Gorazda získala bývalá predsedníčka Celoštátnej odbornej komisie Olympiády vo francúzskom jazyku Mgr. Mária Partová, PhD., bývalá členka Celoštátnej odbornej komisie Olympiády vo francúzskom jazyku PhDr. Iveta Ridzeková a člen Slovenskej komisie Technickej olympiády Mgr. Ján Širka, PhD. Ďakovný list sv. Gorazda bol udelený členke Celoštátnej odbornej komisie Olympiády v ruskom jazyku PhDr. Anne Kaputovej.

Zároveň boli pri príležitosti Dňa študentstva ocenení aj súťažiaci, ktorí dosiahli v roku 2020 na medzinárodných predmetových olympiádach medailové umiestnenia. Zo Spojenej školy, Novohradská 3, Bratislava boli ocenení Pamätnými listami sv. Gorazda Jakub Šťavina a Michal Varšányi, z Gymnázia, Grösslingová 18, Bratislava Jozef Fülöp a Matej Urban a z Gymnázia, Poštová 9, Košice Samuel Novák.

Všetkým gratulujeme.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov