IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Mladí biológovia súťažili vo vedomostiach aj v projektoch

Mladí biológovia súťažili vo vedomostiach aj v projektoch

8. 5. 2021

Po úspešnom zvládnutí minuloročného online celoštátneho kola Biologickej olympiády projektovej časti, sa v tomto roku uskutočnila online aj teoreticko-praktická časť dňa 13. 4. 2021. Súťažiaci riešili okrem testu aj dve virtuálne praktické úlohy. Elektronickú platformu pre IUVENTU – Slovenský inštitút mládeže na teoreticko-praktickú časť zabezpečovala Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. To, že súťažiaci zvládli všetky úlohy potvrdzuje fakt, že až na jedného súťažiaceho boli všetci úspešnými riešiteľmi.

Víťazom teoreticko-praktickej časti v kategórii A sa stal Ján Plachý, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza a v kategórii B Viktor Imrišek, Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava, ktorí zároveň získali aj ceny dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

Projektová časť celoštátneho kola Biologickej olympiády sa uskutočnila po teoreticko-praktickej časti. Súťažiaci pripravili k svojim projektom postery alebo samostatné písomné práce, videoprezentácie a abstrakty, z ktorých bol zostavený zborník abstraktov. Súčasťou súťaže bolo online stretnutie porôt so súťažiacimi jednotlivých kategórií, kde súťažiaci zhrnuli prínos svojich projektov.

Víťazom v kategórii A sa stal Matúš Rippa, Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava, v kategórii B Peter Deván, ŠpMNDaG, Teplická 7, Bratislava a v kategórii C Simona Uherčíková, Základná škola, Mládežnícka 16, Púchov.

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave získali v projektovej časti: kategórii A – Barbora Majláthová, Gymnázium, Park mládeže 5, Košice, v kategórii B – Katarína Špániková, Gymnázium P. de Coubertina, Piešťany a v kategórii C – Andrea Takácsová, Základná škola K. Kuffnera, Sládkovičovo.

Slávnostné online vyhlásenie výsledkov celoštátneho kola sa uskutočnilo 16. 4. 2021. Okrem medailí, nákupných poukážok, drobných cien, prírodovedných brožúr, či výrobkov Dr. Oetker, dostali prví traja súťažiaci z každej časti a kategórie aj publikácie Vydavateľstva SAV Veda a Vydavateľstva Nairam. Kompletné výsledkové listiny nájdete v časti Celoštátne kolá

Autor: Roman Lehotský

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov