IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Mladí jazykári bojovali o zlatú medailu na celoštátnom kole

Mladí jazykári bojovali o zlatú medailu na celoštátnom kole

13. 4. 2021

Mladí jazykári bojovali o zlatú medailu na celoštátnom kole

Olympiáda v španielskom jazyku svojím 30. ročníkom odštartovala úspešné celoštátne kolo v pilotnom online formáte. Súťaže, ktorá sa konala 10.3.2021 sa zúčastnilo 30 súťažiacich, ktorých vedomosti v štyroch kategóriách preveril test, pozostávajúci z počúvania a čítania s porozumením, slovnej zásoby a gramatiky. Praktické používanie jazyka súťažiaci preukázali počas ústnej časti, ktorá sa konala prostredníctvom voľného rozhovoru a práce s obrázkom.

Celoštátne kolo 31. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo 22.3.2021. V tento deň sa všetkých 56 súťažiacich zo siedmych kategórií zúčastnilo na online teste a následne pokračovali v dosahovaní ďalších bodov v ústnej časti. Odborné poroty sa zameriavali na slovnú zásobu, gramatiku, ale aj pohotovosť odpovedí jednotlivých súťažiacich, ktorí mali stanovený čas ústnej odpovede.

Tradične najviac, až 63 súťažiacich zabojovalo o najvyššie ocenenie v Celoštátnom kole Olympiády v anglickom jazyku. Po písomnom online teste, ktorý sa uskutočnil dňa 24. 3. 2021, nasledovalo posúdenie jazykových schopnosti pred celoštátnymi odbornými porotami prostredníctvom videokonferencie, kde súťažiaci preukázali svoje komunikačné zručnosti v rolovej hre s rodeným hovorcom a s použitím fantázie vyrozprávali vymyslený príbeh na základe zobrazenej fotografie na obrazovke počítača.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, zastrešujúca inštitúcia Odboru predmetových olympiád a postupových súťaží po organizačnej stránke vytvorila pre súťažiacich podobné podmienky ako pri prezenčnej forme. Teší nás, že samotná realizácia online súťaží v súčasnej náročnej pandemickej situácii, pripravená po odbornej stránke v spolupráci s odbornými komisiami uvedených olympiád, ako aj jej zabezpečenie po technickej stránke, vytvorila pozitívny precedens do budúcnosti. Úspešný priebeh olympiád v online formáte vytvoril základ k zlepšovaniu spôsobu ich realizácie aj využitím moderných technológií pri ich organizovaní, čo prispieva väčšej zapojenosti súťažiacich a ich škôl.

Ďakujeme nielen všetkým zúčastneným súťažiacim, ale aj všetkým ochotným učiteľom, ktorí sa žiakom v rámci príprav na predmetové olympiády venovali. Víťazom celoštátnych kôl jazykových olympiád srdečne gratulujeme a držíme palce v ďalšom rozvíjaní jazykových zručností.

Zaujímajú vás súťažné úlohy, alebo by ste si chceli skúsiť, či by ste vyhrali celoštátne kolo? Navštívte web stránku www.olympiady.sk, kde nájdete nielen súťažné úlohy z jednotlivých ročníkov, ale aj riešenia a správne odpovede.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov