IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / MOTIVOVALI SME UČITEĽOV V KOŠICIACH I BANSKEJ BYSTRICI

MOTIVOVALI SME UČITEĽOV V KOŠICIACH I BANSKEJ BYSTRICI

29. 10. 2018

Motivovali sme učiteľov v Košiciach i Banskej Bystrici…

Iste mi dá každý učiteľ za pravdu, že učiteľské remeslo je náročné povolanie prinášajúce nielen krásne momenty, ale aj prekážky a výzvy, ktoré sa azda na prvý pohľad zdajú neprekonateľné. Jednou z takýchto výziev je cieľ „Vychovať úspešného olympionika“, čo bola nosná téma seminárov v Košiciach (24. 10. 2018) a Banskej Bystrici (25. 10. 2018). Na seminári „Ako vychovať úspešného olympionika“ mali učitelia možnosť získať základné informácie zo sveta predmetových olympiád v podaní riaditeľa Odboru predmetových olympiád a postupových súťaží, RNDr. Romana Lehotského, stretnúť sa s hosťami – úspešnými olympionikmi, ktorí boli zároveň hosťami v panelovej diskusii vedenej Barborou Knaperkovou. V neposlednom rade vďaka prezentácii psychologičky Mgr. Vladimíry Kosorinskej nasali dávku motivácie a ujasnili si, ako správne identifikovať nadané či talentované deti.

 registrácia20181025_113108

registrácia a pohľad do hľadiska na Gymnáziu A. Sládkoviča v Banskej Bystrici 

Za realizáciu košického seminára vďačíme Centru voľného času Junior a hosťom z Gymnázia, Poštová 9 v Košiciach. Hosťami boli: riaditeľ školy Mgr. Otto Révész, žiak druhého ročníka, Ján Rychnavský, pán učiteľ Mgr. Jozef Balina a žiak štvrtého ročníka, Dominik Kopčak. Pán riaditeľ Révész a Janko zastupovali Matematickú olympiádu, pán učiteľ Balina a Dominik Biologickú olympiádu. Štvorica porozprávala o svojich skúsenostiach a spôsobe prípravy na olympiády, zaujímavé bolo rozprávanie Janka o matematických korešpondenčných seminároch a Dominikove postrehy o vplyve základnej školy na jeho začiatky s Biologickou olympiádou. Pán Révész uviedol, že v prvom ročníku je dôležité zapojiť do súťaží čo najviac žiakov, z ktorých sa postupne vyselektujú žiaci, ktorí prejavia skutočný záujem o konkrétne súťaže.

img_20181024_114103 

zľava doprava: Dominik Kopčak, Mgr. Jozef Balina, Ján Rychnavský, Mgr. Otto Révész 

V Banskej Bystrici sa seminár konal na Gymnáziu Andreja Sládkoviča, kde sme opäť privítali štyroch hostí do panelovej diskusie. Boli nimi: pani učiteľka PaedDr. Elena Sýkorová a jej bývalý žiak Mgr. Michal Hladký, pán učiteľ Mgr. Marek Šimurka a jeho žiak Martin Franek (obaja z Piaristického gymnázia v Prievidzi). Pani Sýkorová a Michal si zopakovali diskusiu, ktorú absolvovali už v Bratislave. Opäť pútavo porozprávali o ich tvrdej príprave na geografickú olympiádu, špeciálne aj o príprave na medzinárodnú olympiádu (IGEO), Michal svoje rozprávanie podporil aj fotografiami z IGEO. Pán učiteľ Šimurka a Martin poukázali na dôležitosť terénnych prác, praktickej prípravy a vytrvalej práce aj mimo vyučovacích hodín. Prítomným predstavili Martinov víťazný poster zo školského roku 2017/2018.

img_20181025_122909 

zľava doprava: PaedDr. Elena Sýkorová, Mgr. Michal Hladký, Mgr. Marek Šimurka, Martin Franek 

Oba semináre zakončila prezentácia psychologičky s cieľom správne nasmerovať učiteľov pri posudzovaní talentu či nadania a podporiť v ich v práci na sebe samom. Ako uviedli aj naši úspešní hostia, za ich úspechmi nie je len talentované dieťa, ale predovšetkým kvalitná príprava učiteľa, následne správny výber žiaka, podpora zo strany rodiny a vytrvalá tímová práca zakončená vytúženou medailou.

Tešíme sa na ďalšie podobné stretnutia!

Autor: Barbora Knaperková

Fotografie: Roman Lehotský, Zuzana Kovaľanová


späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov