IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Motivujte svojich žiakov k účasti na predmetových olympiádach. Odvďačia sa vám za to

MOTIVUJTE SVOJICH ŽIAKOV K ÚČASTI NA PREDMETOVÝCH OLYMPIÁDACH. ODVĎAČIA SA VÁM ZA TO.

5. 11. 2017

MOTIVUJTE SVOJICH ŽIAKOV K ÚČASTI NA PREDMETOVÝCH OLYMPIÁDACH. ODVĎAČIA SA VÁM ZA TO.

Predmetové olympiády sú skvelým prostriedkom na vzbudenie aktívneho záujmu detí a mládeže o niektorý zo školských predmetov. Práve úspechy a motivácia k úspechu na olympiáde sú spúšťačom hlbšieho záujmu o danú oblasť vzdelávania, čo často vedie k štúdiu na prestížnych školách a úspešnej kariére absolventov našich škôl.


Učitelia základných a stredných škôl sú pre svojich žiakov často mentormi, ktorých nasledujú a považujú ich za autority. Ak ste jedným z nich aj vy a pre svojich žiakov chcete v oblasti vzdelávania to najlepšie, podporovanie v účasti na predmetových olympiádach by vám nemalo byť cudzie.

Štúdium na prestížnych školách

Predmetové olympiády sú považované za výberové súťaže, ktoré sú určené pre talentovaných žiakov. Áno, nároky na vedomosti sú v prípade predmetových olympiád omnoho vyššie ako nároky pri bežnom písomnom teste v škole. Všetko má však svoje opodstatnenie, ktoré vyplýva z medzinárodného prostredia olympiád.


Ak chceme mať úspešných žiakov a študentov aj vo vyšších kolách, musíme ich na to dostatočne pripraviť. Úlohou učiteľa by preto malo byť svojich talentovaných žiakov v štúdiu čo najviac podporovať a nedovoliť im vzdať sa. Prečo? Ak vám raz váš bývalý študent pošle pohľadnicu z prestížnej svetovej univerzity, kde práve študuje, a vy si uvedomíte, že je tam aj vďaka vám, bude to pre vás pocit obrovského zadosťučinenia. Mnohé zahraničné školy totiž mimoškolské aktivity, do ktorých spadajú aj predmetové olympiády, vyžadujú a sú priamou súčasťou prijímacieho konania.


Iuventa – Slovenský inštitút mládeže organizuje celkovo 17 predmetových olympiád, ktoré si môžete pozrieť aj na našej oficiálnej stránke www.olympiady.sk. V prípade, že vo svojej triede máte šikovného žiaka v niektorom z týchto predmetov, neváhajte ho prihlásiť. Možno práve on sa budúci rok bude nachádzať medzi úspešnými slovenskými riešiteľmi medzinárodných olympiád, ktoré sa tento rok konali v rôznych krajinách sveta.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov