IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Nahrávanie zvukových ukážok pre krajské a celoslovenské kolá z olympiády anglického, nemeckého, ruského a španielskeho jazyka

Nahrávanie zvukových ukážok pre krajské a celoštátne kolá z olympiády anglického, nemeckého, ruského a španielskeho jazyka

3. 2. 2021

Stretli sa Angličan, Nemec, Ruska a Španielka...

Teda nie, nestretli sa, lebo covid opatrenia. No prestriedali sa postupne v nahrávacom štúdiu, aby nahovorili texty na úlohy počúvania s porozumením.

Príprava krajských kôl jazykových olympiád realizovaných online je v plnom prúde.

Naši najlepší angličtinári, nemčinári, ruštinári a španielčinári si už onedlho môžu zmerať svoje jazykové schopnosti a to nielen písomne v teste, ale aj ústne prostredníctvom videokonferencie s odbornou porotou.

142353344_10157492269021292_8979162675694271909_n 

Za nahovorenie ukážok pre žiakov ďakujeme p. Alecovi Carterovi, Franziske Schulze, Konstantinovi Puttmann, Ekaterin Borisovej, Marine Volchkovej a Mónice Sanchez Presa.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov