IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Najlepšie dosiahnuté umiestnenie za posledné roky

NAJLEPŠIE UMIESTNENIE NA SÚŤAŽI ETEC ZA POSLEDNÉ ROKY

25. 9. 2017

V dňoch 14. – 17. 9. 2017 sa v meste Tirana v Albánsku uskutočnil 32. ročník Európskej dopravno – výchovnej súťaže FIA 2017 (European Traffic Education Contest – ETEC 2017).

Súťaž na medzinárodnej úrovni je veľkým prínosom a motiváciou žiakov učiť sa pravidlá cestnej premávky, a tým zvyšovať bezpečnosť na cestách. Tri súťažné disciplíny boli praktické, zamerané na technickú zručnosť jazdy na bicykli cez prekážky vo vymedzenom priestore. Jedna z disciplín bola aj jazda na bicykli cez labyrint. Ostatné disciplíny boli vykonávané formou testov a dopravno – technických úloh.

Naši súťažiaci zo ZŠ Alexandra Dubčeka, Ul. Budovateľov 9, v Martine dosiahli úspech v podobe 9. miesta z celkového počtu 22 krajín Európy, ktoré je pre slovenskú reprezentáciu najlepším výsledkom za posledné roky. 

     

Zoznam dospelých účastníkov: 

Ing. Jaroslav Grešo – vedúci slovenskej delegácie a predseda odbornej komisie súťaže

Renáta Bírová - ZŠ Alexandra Dubčeka, Ul. Budovateľov 9, Martin – vedúca víťazného družstva na celoštátnej úrovni a zároveň vedúca reprezentačného družstva na medzinárodnej úrovni     

  

Zoznam súťažiacich:   

Charlotte Vangoríkova – ZŠ Alexandra Dubčeka, Ul. Budovateľov 9, Martin

Veronika Sušienková – ZŠ Alexandra Dubčeka, Ul. Budovateľov 9, Martin

Adam Kuka – ZŠ Alexandra Dubčeka, Ul. Budovateľov 9, Martin

Kristián Humeník –  ZŠ Alexandra Dubčeka, Ul. Budovateľov 9, Martin

 

Nasledujúci 33. ročník Európskej dopravno – výchovnej súťaže FIA 2018 sa uskutoční v Maďarsku. 

 

etec%202017%20-%20spoločná

Slovenská delegácia na súťaži ETEC 2017. 

Foto: R. Bírová 

etec%202017%20-%20na%20bicykli%201 

Náš reprezentant priamo v akcii. 

Foto: R. Bírová   

etec%202017%20-%20na%20bicykli%202 

 Ukážka časti jednej z náročných súťažných disciplín.                   

Foto: R. Bírová                       

                 

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov