IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / NAŠI OLYMPIONICI BOLI OCENENÍ LITERÁRNYM FONDOM

NAŠI OLYMPIONICI BOLI OCENENÍ LITERÁRNYM FONDOM

18. 11. 2016

Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu, na návrh organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, udelila finančné ocenenia „za vynikajúcu reprezentáciu slovenskej vedy v zahraničí“ súťažiacim, ktorí dosiahli medailové umiestnenia na medzinárodných predmetových olympiádach a postupových súťažiach uskutočnených v školskom roku 2015/2016. Oceneným žiakom gratulujeme.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov