IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Naši olympionici získali na konci roka ešte ďalšie 3 medaily

Naši olympionici získali na konci roka ešte ďalšie 3 medaily

23. 12. 2020

Namiesto pôvodne plánovanej Litvy sa v dňoch 7. – 15. 12. 2020, z dôvodu protipandemických opatrení, uskutočnila Medzinárodná fyzikálna olympiáda (IPhO) dištančnou formou.

Organizačne medzinárodnú súťaž zabezpečoval Moskovský inštitút fyziky a techniky z Ruskej federácie. Po online príprave naši stredoškoláci súťažili z jedného miesta, z Ústavu fyzikálnych vied na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Teoretické súťažné úlohy boli z elektrostatiky, magnetizmu, mechaniky a optiky. Experimentálna úloha bola zameraná na kryštalografiu.

Medzinárodnej fyzikálnej olympiády sa zúčastnilo 204 súťažiacich zo 45 krajín sveta. Slovenská republika získala na tejto súťaži 3 medaily. Dve strieborné (Ronald Doboš, Gymnázium, Poštová 9, Košice a Jozef Csipes, Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava) a jednu bronzovú medailu (Pavol Pivko, Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava). V poradí krajín sa Slovensko umiestnilo na 14. mieste.

Organizačne zabezpečovali účasť našich súťažiacich Slovenská komisia Fyzikálnej olympiády a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Budúcoročná Medzinárodná fyzikálna olympiáda je naplánovaná opäť v Litve.

foto ipho 2020 

Účastníci Medzinárodnej fyzikálnej olympiády (IPhO) 2020.
Foto: Slovenská komisia Fyzikálnej olympiády 

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov