IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Naši žiaci sa na Otvorenom rakúskom turnaji mladých fyzikov umiestnili na vynikajúcom druhom mieste

Naši žiaci sa na Otvorenom rakúskom turnaji mladých fyzikov umiestnili na vynikajúcom druhom mieste

30. 4. 2021

Online Otvoreného rakúskeho turnaja mladých fyzikov (AYPT) sa v dňoch 8. až 10. apríla 2021 sa za Slovensko zúčastnilo družstvo v zložení: Michal Varšányi, kapitán (Spojená škola Novohradská 3, Bratislava), Nina Nevláčilová (1. súkromné gymnázium, Bajkalská 20, Bratislava a Daniela Vasiľová (Gymnázium, Kpt. Nálepku 279, Sobrance). Vedúcimi družstva boli Martin Gažo a Bc. Natália Ružičková. Ako porotcovia sa súťaže zúčastnili doc. RNDr. František Kundracik, CSc. z Univerzity Komenského v Bratislave a doc. RNDr. Martin Plesch, PhD. z Fyzikálneho ústavu SAV. Družstvo v konkurencii 9 tímov z európskych krajín postúpilo do finále a umiestnilo sa na vynikajúcom druhom mieste. Gratulujeme!

Text: Martin Plesch

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov