IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / NOVÁ SMERNICA O SÚŤAŽIACH

NOVÁ SMERNICA O SÚŤAŽIACH

26. 6. 2017

MŠVVaŠ SR vydalo novú Smernicu č. 23/2017 o súťažiach s platnosťou od 1. 6. 2017. Jej súčasťou sú dve prílohy. Nájdete ju v časti Dokumenty/Smernica.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov