IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Okresné kolo OSJL online

Okresné kolo OSJL online

23. 11. 2020

Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C sa uskutoční pilotne formou online testu už najbližší piatok 27. 11. 2020. Súťažiť sa bude na stránke www.onlineolympiady.sk. Je potrebné, aby školy v predstihu prihlásili víťazov školských kôl OSJL. Presné pokyny sa nachádzajú v „Aktualizovanom usmernení k organizácii okresných kôl OSJL“ na stránke www.olympiady.sk. Tešíme sa na účasť všetkých súťažiacich!

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov