IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Okresné kolo Technickej olympiády sa uskutočnilo online

Okresné kolo Technickej olympiády sa uskutočnilo online

27. 11. 2020

Dňa 26. 11. 2020 si žiaci základných škôl zmerali svoje sily v Technickej olympiáde online. V ďalšom kroku IUVENTA rozdistribuuje výsledky z testov prostredníctvom jednotlivých okresných úradov v sídle kraja spolu so správnymi riešeniami úloh a pokynom k ich hodnoteniu. Okresné komisie TO zostavia a zverejnia ich výsledkové listiny najneskôr do 11. 1. 2021.  

Slovenská komisia Technickej olympiády vyjadruje potešenie a vďaku všetkým súťažiacim, učiteľom a rovnako aj predsedom a členom okresných komisií TO, že napriek súčasnej situácii boli ochotní zapojiť sa do okresného kola Technickej olympiády.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov