IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Olympiádny maratón krajských kôl

Olympiádny maratón krajských kôl

6. 3. 2021

Olympiádny maratón krajských kôl

Maratón odštartovala Technická olympiáda, ktorá sa konala 4. 2. 2021. Online testu sa zúčastnilo spolu 167 žiakov, pričom v kategórii A súťažilo 114 žiakov a v kategórii B 53 žiakov. Úspešných riešiteľov bolo až 156 žiakov. Ich úlohou napríklad bolo predstaviť si ako by vyrobili dekoratívny stromček či poličku na kľúče z dreva a aké postupy a materiály by zvolili pri práci. A vedeli ste, že medzi najvýznamnejšie vynálezy Jozefa Murgaša patrí navijak? Žiaci 8. a 9. ročníka áno! Šestnásti víťazi krajských kôl kategórie A si zmerajú svoje sily začiatkom mája na celoštátnom kole Technickej olympiády.

Následne bola štafeta odovzdaná Olympiáde v španielskom jazyku, ktorá prebehla dňa 8. 2. 2021. V štyroch kategóriách sa olympiády spolu zúčastnilo 139 žiakov. V 30. ročníku olympiády súťažilo najviac žiakov v kategórii B, kde mali žiaci možnosť počúvať text o jednej z najznámejších španielskych spisovateliek súčasnosti- Elvira Lindo, ktorá získala v roku 1998 národnú cenu za literatúru pre deti a mládež. Po písomnej časti sa presunula olympiáda do Zoomu, kde sa konala pre žiakov ústna časť. Celoštátne kolo olympiády v španielskom jazyku sa bude konať začiatkom marca.

Hneď na ďalší deň, 9. 2. 2021, pokračovala Olympiáda v nemeckom jazyku, ktorá sa konala už po 31. raz. Písomnej časti sa v piatich kategóriách zúčastnilo 472 žiakov. Povedali by ste, že nemecký producent Haribo každý deň na celom svete vyrobí 160 miliónov gumových medveďov? Aj takáto téma bola súčasťou počúvania s porozumením, ktoré dostatočne preverilo znalosti súťažiacich, ktorí museli preukázať svoju slovnú zásobu a schopnosť vnímať obsah nahrávky a zodpovedať následné otázky. Po písomnej časti prví piati súťažiaci vo svojej kategórii pokračovali ústnou časťou, kde medzi sebou súťažili o postup do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční koncom marca 2021.

Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku sa konalo 10. 2. 2021. Spolu 550 žiakov v ôsmych kategóriách sa prebojovalo zo školského cez okresné kolo, aby riešili písomnú časť olympiády v krajskom kole. V rámci nahrávok sa milovníci angličtiny dozvedeli nové veci o starodávnej pamiatke Soundhenge z južného Anglicka, o známej vedkyni Marie Curie Sklodowskej, zaujímavosti z oblasti módy, či prvoaprílových žartíkov. Šiesti najlepší v každej kategórii získali možnosť zúčastniť sa ústnej časti. Celoštátne kolo sa uskutoční 24. a 25. marca 2021.

Zvukové nahrávky na počúvanie s porozumením pre jazykové olympiády narozprávali rodení hovoriaci v daných jazykoch, čím online test získal na autenticite a pomohol preveriť nielen vedomosti, ale aj praktické jazykové zručnosti.

Februárový maratón krajských kôl ukončila Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, ktorá sa uskutočnila 12. 2. 2021. V troch kategóriách A, B a C spolu súťažilo 302 žiakov. Okrem testovej časti žiaci riešili aj transformáciu textu, v rámci čoho mali za úlohu pretransformovať obsah básne Strom od Miroslava Válka do podoby úvahy o stave prírody v 21. storočí. Ak sa súťažiaci umiestnili vo svojej kategórii medzi prvými piatimi po písomnej časti, absolvovali ústnu časť, kde ich čakal rečnícky prejav. Víťazi krajského kola sa stretnú na celoštátnom kole, ktoré bude 19. a 20. apríla 2020.

Víťazom krajských kôl gratulujeme a účastníkom celoštátnych kôl držíme palce!

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov