IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Olympiády a súťaže zaujali mladých ľudí z Kórey

Olympiády a súťaže zaujali mladých ľudí z Kórey

8. 10. 2018

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa v prvom septembrovom týždni stala dejiskom zaujímavej mládežníckej výmeny. Výmena bola výsledkom napĺňania Memoranda o porozumení medzi Slovenskom a Kórejskou republikou. V rámci nej IUVENTA prijala mládežnícku delegáciu a zástupcov organizácie Korean Youth Work Agency (KYWA) z Južnej Kórey. V prvej fáze spolupráce navštívili vybraní mladí ľudia zo Slovenska, aktivizujúci sa v rôznych oblastiach školského i mimoškolského života, Južnú Kóreu. Jednou z účastníčok bola aj víťazka Celoštátneho kola Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2B Nikola Mikolášková zo Spojenej katolíckej školy GCM v Nitre. V druhej fáze výmeny v dňoch 4. – 11. 9. 2018. navštívila Slovensko delegácia 7 mladých ľudí z Kórey.

Pre zahraničnú delegáciu bol pripravený bohatý program spoločenského, vzdelávacieho, poznávacieho a kultúrneho charakteru. V rámci návštevy sídla IUVENTY boli okrem mládežníckych organizácií prezentované jednotlivé organizačné odbory. Odbor predmetových olympiád a postupových súťaží a jeho agendu predstavila Mgr. Vladimíra Kosorinská. V rámci prezentácie o. i. spomenula systém fungovania predmetových olympiád a postupových súťaží na Slovensku, úlohu celoštátnych odborných komisií, pripravila termínovník v anglickom jazyku aj s praktickou ukážkou a na oživenie členovia delegácie priraďovali logá k jednotlivým olympiádam. Nakoľko slovenskí a kórejskí študenti sa pravidelne stretávajú na medzinárodných súťažiach, súčasťou prezentácie bol napr. prehľad medzinárodných olympiád, pri zrode ktorých stálo niekdajšie Československo, informácie o úspechoch SR a Kórey na vybraných medzinárodných olympiádach či ukážka zapojenia Kórejskej republiky do medzinárodných olympiád ako hostiteľskej krajiny. Mladí ľudia informácie o úspechoch svojich krajanov prijali milo prekvapení. V závere Mgr. Kosorinská venovala hosťom medaily, aké získavajú víťazi celoštátnych kôl.

Pre lepšiu predstavu práce s talentovanými deťmi v oblasti fyziky sme vďaka veľkej ústretovosti doc. Mgr. Daniela Jancuru, PhD., vedúceho Katedry biofyziky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, zrealizovali návštevu Katedry biofyziky a Centra interdisciplinárnych biovied, Technologický a inovačný park UPJŠ v Košiciach. Účastníkom boli predstavené moderne vybavené laboratóriá slúžiace napr. na výskum v oblasti vývoja transportných systémov pre cielený transport liečiv či vývoja čipov na detekciu nízkych koncentrácií pesticídov vo vode. Členovia delegácie mali možnosť „dotknúť“ sa biologických preparátov (napr. izolovaná DNA), na ktorých sa realizuje výskum vo vyššie spomenutých laboratóriách. Počas prezentácie sa návštevníci z Kórey aktívne zaujímali o viaceré podrobnosti týkajúce sa súčasného stavu výskumu ako aj plánov do budúcnosti, ktoré majú zamestnanci Katedry biofyziky a Centra interdisciplinárnych biovied UPJŠ v Košiciach.

 

prezentácia_vks_01 

Mgr. Vladimíra Kosorinská pri prezentácii odboru predmetových olympiád  a postupových súťaží.

 

 prezentácia_vks_02

Medaily venované mladým ľuďom z Kórey.

 

prezentácia_vks_03

 Radosť v tvárach Kórejcov pri preberaní medailí.

 

upjš_lab

Návšteva fyzikálnych laboratórií UPJŠ v Košiciach. Štvrtý sprava doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD.

 

upjš_lab

doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD. pri prezentovaní. 

 

Autori fotografií: René Lazový, Alena Minns

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov