IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / PF 2019

PF 2019

21. 12. 2018

 Príjemné prežitie vianočných sviatkov, pevné zdravie, veľa šťastia a úspechov v novom roku 2019 želajú návštevníkom www.olympiady.sk pracovníci Odboru predmetových olympiád a postupových súťaží, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

pf2019_iuventa_sj 

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov