IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / POZVÁNKA NA PREDNÁŠKU "AKO ZÍSKAŤ ZLATÚ MEDAILU NA MEDZINÁRODNEJ GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDE? "

POZVÁNKA NA PREDNÁŠKU "AKO ZÍSKAŤ ZLATÚ MEDAILU NA MEDZINÁRODNEJ GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDE? "

1. 2. 2018

Srdečne Vás pozývame na prednášku „Ako získať zlatú medailu na Medzinárodnej Geografickej olympiáde (IGEO)“, na ktorej Vám zlatí medailisti Jakub Konečný a Michal Vítkovič porozprávajú o svojich skúsenostiach z medzinárodnej súťaže a poradia, ako uspieť v silnej zahraničnej konkurencii. Prednáška sa uskutoční 6. februára 2018 o 18:18 h v miestnosti B1-301 Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Prednášku organizuje Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania prírody Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Slovenská komisia Geografickej olympiády.

Ďalšie informácie nájdete v pozvánke

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov