IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Prihlasovanie na celoštátne kolá MO, OAJ, OŠJ, OSJL spustené

Prihlasovanie na celoštátne kolá MO, OAJ, OŠJ, OSJL spustené

26. 2. 2020

 Spustili sme prihlasovanie na Celoštátne kolo Matematickej olympiády, Celoštátne kolo Olympiády v anglickom jazyku, Celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku a Celoštátne kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov