IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / PRIHLASOVANIE NA CK CHO

PRIHLASOVANIE NA CK CHO

16. 2. 2017

Spustili sme prihlasovanie sa na celoštátne kolo Chemickej olympiády.

Prihlasovanie nájdete pod Chemickou olympiádou, 53. ročník, Celoštátne kolo.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov