IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / PRIHLASOVANIE NA CK OĽP

PRIHLASOVANIE NA CK OĽP

Spustili sme prihlasovanie sa na celoštátne kolo Olympiády ľudských práv.

Prihlasovanie nájdete pod Olympiádou ľudských práv, 19. ročník, Celoštátne kolo.   

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov