IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Prihlasovanie na IJSO je spustené!

PRIHLASOVANIE NA IJSO JE SPUSTENÉ!

13. 3. 2019

Nový ročník ponúka žiakom dve formy zapojenia sa do súťaže IJSO:

Detaily o prihlasovaní a dôležité termíny nájdete: http://www.ijso.sk/sk/o_sutazi/31

Pravidlá súťaže a schéma bodovania žiakov:  http://www.ijso.sk/sk/o_sutazi/5  

IJSO archív 

ijso-a_823x315ucitel

 

ijso-b_823x315ziak

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov